Brošure o pravnih vprašanjih

datum: 02.06.2020

kategorija: V središču

Pred sprejemno pisarno za zadovoljstvo občanov v naši stavbi (pritličje desno, soba 12) so občanom odslej na voljo brošure, ki vsebujejo osnovne informacije: 

- o sodnih postopkih, 
- o pravicah in dolžnostih, 
- brezplačni pravni pomoči, 
- sodnem sistemu in podobno. 

Brošure so bile na novogoriško mestno občino dostavljene na pobudo mestne svetnice Maje Erjavec. Mestna občina Nova Gorica bo na pobudo svetniške skupine Goriška.si (http://Gori%C5%A1ka.si) na Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) naslovila predlog, da bi se brošure zagotavljale tudi v bodoče ter da bi se v sodelovanju z drugimi lokalnimi skupnostmi projekt Vrhovnega sodišča »Postopkovna pravičnost« iz sodišč razširil tudi na občine, upravne enote, centre za socialno delo ter druge institucije, kjer bi informacije lahko služile občankam in občanom. 

Postopki so predstavljeni tudi na spletni strani sodišča: https://nasodiscu.si/ 

 

 

Informativne zgibanke pred sprejemno pisarno v pritličju desno občinske stavbe