Gradnja zimskega bazena v Novi Gorici se lahko začne

datum: 22.06.2020

kategorija: V središču

Tako sta danes s podpisom pogodbenega sporazuma za gradnjo zimskega bazena v Novi Gorici odločila novogoriški župan dr. Klemen Miklavič in direktor Kolektor Kolinga d.o.o. Tine Vadnal. Izvajalec bo z deli začel v juliju. Prvi plavalci se bodo plavanja v novem bazenu, ki ga številni na Goriškem že težko pričakujejo, lahko razveselili v januarju 2022.

            Projekti za nov zimski bazen so bili pripravljeni že pred županovanjem župana dr. Klemna Miklaviča. Novo občinsko vodstvo se je posvetilo temeljiti racionalizaciji in projektiranju izboljšav prejšnjega projekta pokritega bazena. Novo projektiranje je izboljšalo energetsko učinkovitost stavbe z zasnovo nič energijske stavbe. Na ta način se bodo bistveno znižali stroški ogrevanja in elektrike. To se bo na dolgi rok odražalo na prihrankih, kar se bo poznalo tudi na znižanju cene vstopnic.  S spremembo projekta v nič energijsko stavbo smo lahko kandidirali na razpis EKO sklada in na njem pridobili nepovratna sredstva v višini 740.000 evrov. Pri energetski izboljšavi smo spremenili sestavo ovoja: debelejši sloj izolacije na fasadah, debelejši sloj izolacije na strehi, izboljšava detajlov za izvedbo zrakotesnega objekta, tamponsko nasutje iz penjenega stekla pri temeljni plošči.

            S premičnim dnom smo dosegli večjo uporabnost bazena. V preverjanje projekta smo vključili več različnih družbenih skupin in posameznikov. Da bi omogočili istočasno uporabo različnim skupinam, smo bazensko školjko prilagodili za vgradnjo dvižnega bazenskega dna: sistem zaradi nastavljive globine dna omogoča večjo fleksibilnost uporabe bazena, urejen dostop za gibalno ovirane osebe, globlji (fiksni) del bazena ostaja 2 m, dvižno dno je nastavljivo od 2 m globine, vključena je tudi prerazporeditev in prilagoditev bazenov za kompenzacijo in nevtralizacijo za potrebe večje količine vode.

            Opravili smo tudi temeljito racionalizacijo projekta za izvedbo, ki je investicijsko vrednost znižala za dodatnih 350.000 evrov.

V sklopu izgradnje bazena bo urejena tudi nova promenada športnega parka. Poskrbljeno bo tudi za nova parkirišča. Pogodbeni znesek vključno z davkom na dodano vrednost znaša 4.854.779,15 €.

Po besedah župana Mestne občine Nova Gorica dr. Klemna Miklaviča zimski bazen ni samo investicija v boljšo športno infrastrukturo, in s tem posledično razvoj športa ter bolj zdravega načina življenja. Je investicija v višjo kakovost življenja v Novi Gorici, saj bo mesto postalo še privlačnejše za priseljevanje ljudi z ustrezno izobrazbo, ki bi dobili delo v Novi Gorici, ter za vračanje mladih diplomantov na Goriško.

Direktor podjetja Kolektor Kolinga d.o.o. Tine Vadnal je poudaril, da je projekt zanimiv, saj se gradnja dogaja v okolju, iz katerega izhaja podjetje samo, saj je Kolektor Koling d.o.o. lastnik podjetja Kolektor CPG d.o.o. Obenem pa je takšen projekt potreben za reševanje krize pri ohranjanju zaposlenosti. Poudaril je, da v Slovenj Gradcu poteka gradnja podobnega bazena z dvižnim dnom in izpostavil, da je takšen sistem gradnje novost na Slovenskem.

20200622_11125620200622_111314

20200622_110617