Nova ponudba Planote

datum: 02.07.2020

kategorija: V središču

Z električnimi kolesi boste lahko odslej na Trnovsko - Banjški planoti lahko obiskali kmetije, naravne in kulturne znamenitosti, si poiskali prenočitev na prijazni domačiji oz. v družinskem hotelu, pokusili lokalno kulinariko ali nakupili lokalne dobrote.

Novosti v ponudbi so na novinarski konferenci na Lokvah predstavili partnerji projekta "Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti": Ustanova Fundacija BIT Planota, Zavod Turistično središče Planota, Gostilna s prenočišči Martina Gorjan Sulič s.p., Dejan Strgar - dopolnilna dejavnost na kmetiji in Mestna občina Nova Gorica.

Povezovanje ponudnikov v Svet turističnih deležnikov Trnovsko–Banjške planote bo s prepletanjem turistične in kmetijske ponudbe pomembno prispevalo h pristni in zeleni ponudbi. 

Mestna občina Nova Gorica je kot partner v projektu planota biking – kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti pridobila 70% sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta je bilo nabavljenih 12 električnih koles. Zanje je 17.207€ sredstev prispeval Evropski sklad za razvoj podeželja

Z izdelavo marketinške strategije smo oblikovali turistične produkte oziroma kolesarske trase, ki obiskovalce vodijo mimo turističnih atrakcij in turističnih ponudnikov in jih predstavljamo v zgibankah, ki smo jih natisnili v treh jezikih, slovenščini, angleščini in italijanščini.

S projektom smo vzpostaviti dolgoročno razvojno partnerstvo, ki bo delovalo kot konzorcij med različnimi deležniki/organizacijami, ki delujejo na področju turizma na Banjški in Trnovski Planoti.

Izboljšali smo turistično ponudbo na Trnovski in Banjški planoti in izdelali celovit kolesarski turistični produkt za Banjško in Trnovsko Planoto.

Podžupan Simon Rosič je na novinarski konferenci povedal, da se na mestni občini zavedamo izrednega turističnega potenciala planote in to zavedanje prenašamo tudi na novo ustanovljeni Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Posebej razveseljivo je dejstvo, da so se na planoti turistični ponudniki začeli povezovati.

Predstavitvi pomena turizma na planoti se je pridružila Erika Lojk, direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki je poudarila izjemen turistični potencial planote in prav tako pomen povezovanja v turizmu.

Fotografije: Mateja Pelikan

02a84ef973b18d8f5d128dbf67c546cd430ee693750c040b8438ef1c280b39083a968d1f4bacf9c5c29020fb371dfa6902af2ba92c09ba2e22d7ddf894db4fa7

8ccad3132543b3e13154f3fdc38851a7118b089c70629d5ad05b7ac31869c0635604e65c53fb31bdc94d34a2fe74117ce695f1916817c45bcaa9089a603be845

9305a3d91472e657ce9dc4167b76145cbbf196bf1651808a066dd3046f4ee4a596e149ea35e0eab8ac6406b3c84502f44763f1f462d0af1897145d44800eeabd