Še letos sistem izposoje koles GO-KOLO

datum: 03.07.2020

kategorija: V središču

Z današnjim podpisom pogodbe z izvajalcem za vzpostavitev sistema izposoje koles, podjetjem Nomago, sta mestna občina in RRA Severne Primorske prižgali zeleno luč za umeščanje sistema v prostor. Izposoja koles bo zaživela konec leta. Urejenih bo osem postajališč, in sicer sedem na območju mestne občine ter eno na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Mestna občina je skupaj z RRA Severne Primorske veliko truda vložila v to, da bi bil sistem združljiv z že obstoječim sistemom izposoje koles v sosednji Gorici (I), kar bo omogočilo prebivalcem somestja Goric, da bodo sistem izposoje uporabljali na skupnem čezmejnem območju. Glede na to, da na slovenski strani uvajamo sodoben sistem izposoje, na italijanski strani pa je sistem izposoje koles postavljen že nekaj let, za v bodoče načrtujemo postavitev novega skupnega sistema, ki bo prebivalcem nudil najsodobnejše rešitve.   

Na območju mestne občine bodo postajališča koles urejena na naslednjih lokacijah: obračališče pri solkanskem mostu, v Ulici Gradnikove brigade, v bližini Hitove poslovne stavbe na Delpinovi ulici, na Trgu Vrtnica pred nastajajočim mobilnostnim centrom v Novi Gorici, na križišču med kromberško vpadnico (R 613) in Ulico Vinka Vodopivca v neposredni bližini avtobusnega postajališča, v Rožni Dolini pri restavraciji Rusa hiša in na ploščadi pred OŠ Frana Erjavca. V Občini Šempeter - Vrtojba bo postajališče urejeno v Šempetru nasproti pošte. Na vseh postajališčih bo skupaj 64 priklopnih mest za navadna in električna kolesa. Na voljo bo 37 koles, od tega 26 navadnih in 11 električnih je za vzpostavitev sistema izposoje koles pridobila sredstva na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Sredstva za ureditev še dveh postajališč so pridobili tudi na Regionalni razvojni agenciji (RRA SP), ki kot partner sodelujejo v projektu MUSE (Program Interreg Slovenija-Italija). Mestna občina je v začetku februarja objavila javno naročilo za izbiro izvajalca vzpostavitve sistema . Na razpisu je bilo za izvajalca izbrano podjetje Nomago d.o.o. Vrednost pogodbe med mestno občino in Nomagom znaša 249. 993,19 € z ddv, vrednost pogodbe med Nomagom in RRA Severne Primorske pa 44.953,36 € z ddv. Mestna občina je iz naslova Kohezijskega sklada v okviru razpisa Ministrstva za infrastrukturo pridobila 128.733,46 € sofinanciranja. Projekta zajemata ureditev lokacij za izposojo koles, dobavo in montažo postajališč, dobavo električnih in navadnih koles, implementacijo informacijskega sistema za uporabnike ter uvedbo informacijskega sistema za podporo upravljavcu s sistemom za upravljanje odnosov s strankami, ki omogoča spremljanje in nadzor nad izvajanjem sistema izposoje koles, vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju 3 let, z vsemi potrebnimi spremljajočimi aktivnostmi. 

Podžupan Simon Rosič je ob današnjem podpisu pogodbe povedal: "Mestna občina Nova Gorica je trenutno v posebnem trenutku šivanja somestja. Zato smo od vsega začetka želeli združljiv sistem s sistemom v Gorici. Zahvaljujem se podjetju Nomago za konstruktivno držo in Občini Gorica ter RRA Severne Primorske za sodelovanje. Pomislili smo tudi na kolege iz Občine Šempeter - Vrtojba ter jim od 8 postajališč za kolesa eno odstopili na območje njihove občine ter tako tudi udejanili besede o ustvarjanju somestja, ki je edina prava pot ustvarjanja skupne prihodnosti."

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti na Nomagu d.o.o. je poudaril: "Zelo smo zadovoljni, da bomo povezovali Slovenijo z Italijo in tudi mi smo mnenja, da meja med državami, občinami ne sme biti. Poudarjam tudi to, da bodo uporabniki sistema izposoje koles na Goriškem lahko uporabljali sistem koles še v osmih občinah na Celjskem in tudi v preko 20 mestih na Hrvaškem ter več kot 200 mestih po svetu. S tem omogočamo večjo mobilnost v širšem prostoru."

Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske je izpostavil prizadevanja regijske agencije: "Na RRA Severne Primorske se borimo zlasti za take projekte, s katerimi okolje dejansko nekaj pridobi. V zadnjem času smo imeli kar nekaj projektov, ki so vezani na mobilnost. Želimo si, da bi se ljudje čim več vozili s kolesi. Ne samo domačini, ampak tudi turisti. Ta projekt konkretno povezuje somestje, kar pozdravljamo. "

Fotografije: Mateja Pelikan

PodpisPogodbeNomago_3-7-2020_fMatejaPelikan-9862PodpisPogodbeNomago_3-7-2020_fMatejaPelikan-9863

PodpisPogodbeNomago_3-7-2020_fMatejaPelikan-9878PodpisPogodbeNomago_3-7-2020_fMatejaPelikan-9880