Ustvarjamo Ekscenter kreativnih praks

datum: 14.07.2020

kategorija: V središču

V torek, 14. julija 2020, so Mestna občina Nova Gorica z Javnim zavodom Mladinski center, Univerzo v Novi Gorici, Zavodom Kersnikova ter skupino Go!2025 v nastajajočem Ekscentru kreativnih praks (prostori bivšega Daimond centra) v središču Nove Gorice predstavili nekaj ključnih zagonskih projektov in priložnosti sodelovanja med gospodarstvom, znanostjo in kreativci v okviru kreativne delavnice.

Ekscenter kreativnih praks bo središče pospeševanja razvoja gospodarstva in družbenih inovacij, strateško umeščeno v goriški in čezmejni prostor. Skozi delovanje E-hiše (hiše poskusov) in ključnih projektov (EmindS, MAST, DIVA in konS) se bodo že v zagonski fazi oblikovali  konkretni rezultati, metodološke rešitve in orodja za ustvarjanje novih produktov in storitev. Preko eksperimentiranja v delavnicah naredi-sam in naredimo-skupaj ter učenja skozi igro se bo ustvarjalo okolje, ki bo spodbujalo mlade, podjetnike, inženirje, raziskovalce in umetnike k aktivni vlogi pri razvoju regije.

Gorazd Božič, vodja Kabineta župana, je pri tem izpostavil, da na mestni občini trenutno poteka javno naročilo za izbiro projektanta za oblikovanje dokončne razporeditve prostorov Ekscentra. Otvoritev prostorov in selitev E-hiše bo predvidoma zaključena 1. novembra letos. Konzorcij partnerjev, ki bo izbiral in ustvarjal programe, iskal financiranja in nova partnerstva so zastavili tako, da so njegovi člani Mestna občina Nova Gorica z javnim zavodom Mladinski center kot upravljalcem prostorov, goriški podjetniki, Univerza v Novi Gorici (Akademija umetnosti z njihovimi projekti, ki so bili na delavnici predstavljeni) ter Zavod Kersnikova iz Ljubljane pod vodstvom Jurija Krpana. Velik del vsebine je že neformalno dogovorjen, približno 30 oz. 40 odstotkov vsebin pa je še v nastajanju. Prostor bo odprt od 8. do 22. ure vsak dan v tednu, po dogovoru tudi ob koncih tedna. Konzorcij je odprt za razne pobude in ideje, saj njegovi člani zasledujejo povezovanje štirih resorjev – znanosti, podjetništva, izobraževanja in umetnosti.

Goran Miškulin, lastnik podjetja Spintec, je prepričan, da je iniciativa odlična, saj nas je COVID kriza spodbudila k iskanju rešitev, kako Goriško razvijati v bodoče. Najprej moramo sprejeti jasno dolgoročno strategijo za regijo, nato postaviti roke in določiti osebe oz. institucije, ki jo bodo izvajali. Vprašati se moramo, v čem smo močni. Za Gorana Miškulina je poudarek na izobraževanju, saj si želi močno univerzo ter dobro sodelovanje z osnovnošolskimi in  srednješolskimi centri. V teh prostorih naj bi se učence in dijake navduševalo in spodbujalo glede znanosti in umetnosti.

Simon Mokorel, gospodarski ambasador za pripravo kandidature EPK GO2025!, je predvsem izpostavil dejstvo, da je potrebno približati kandidaturo za EPK 2025 gospodarskemu sektorju. EPK nas nedvomno postavlja v pozicijo presežka, saj postajamo evropski prvaki v nečem, natančneje v kulturi, zato moramo resnično pripraviti odlične produkte na evropski ravni. Morebiti se leta 2025 postavimo na ogled vsej evropski javnosti in obiskovalci se bodo gibali pri tistih dejavnostih, ki bodo imele višjo dodano vrednost. Med drugim je izjavil, da je prostor trenutno dovolj velik za preplet gospodarstva in znanosti, za oblikovanje novih inovativnih produktov.

Vodja mednarodnih projektov in profesor na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, Peter Purg, je izjavil, da so se vsi deležniki najprej lotili iskanja odgovora, katere potrebe so pomembne, ne samo v tem mestu, regiji, ampak v somestju, v širši regiji, mogoče celo na državni in mednarodni ravni, nato so svojo pozornost preusmerili na predstavitev izzivov, kako jih oblikovali ter nazadnje, kakšne oblike sodelovanja se pri tem odpirajo. Ekscenter bo srečevališče, križišče različnih kreativnih posameznikov z različnih področij. Najprej se bo vanj vselil Mladinski center z E-hišo, Univerza v Novi Gorici z Laboratorijem za odprte umetniške inovacije ter Zavod Kersnikova iz Ljubljane. Prostor pa bo odprt za vse posameznike, ki niso povezani z nobenim zavodom ali institucijo. Prav tako so dobrodošla podjetja z novimi idejami. Ob koncu je poudaril, da so odprti tudi za vsa čezmejna partnerstva, kajti skoraj milijon evrov bo dodeljen projektom, ki bodo znali združiti umetnost in oblikovanje na eni strani ter drzne podjetniške ideje na drugi strani in to z obeh strani državne meje.

Jurij Krpan z Zavoda Kersnikova pa je izpostavil, da so se v zadnjih desetih letih naučili, da je potrebno radikalno spremeniti način delovanja in začeti čim bolj zgodaj delati z mladimi. Želi si čezmejnega sodelovanja, kajti le večja kritična masa lahko spreminja trenutno družbo. To je izjemnega pomena za lokalno skupnost, saj na tak način postane pomemben partner pri nagovarjanju trenutnih ali morebitnih bodočih izzivov moderne družbe. Z inovacijami lahko ta prostor naredimo prijaznejšega občanom ter omogočiti, da ljudje uporabljajo tehnologijo in ne tehnologija njih.

20200714_13295720200714_133657

20200714_13490120200714_132933

20200714_13314120200715_081820