Za razvoj Univerze v Novi Gorici

datum: 12.08.2020

kategorija: V središču

Smoter včerajšnjega srečanja med novogoriškim županom dr. Klemnom Miklavičem in direktorjem Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadranom Lenarčičem v Ljubljani je bil, da se spoznata in si vzajemno predstavita vizije razvoja in pričakovanja do Univerze v Novi Gorici s ciljem poenotenja pri izvajanju vloge ustanovitelja. To je bilo prvo srečanje s soustanoviteljem Univerze v  Novi Gorici v mandatu župana Miklaviča. 

Novogoriška mestna občina je v tem mandatu izrazito usmerjena v razvoj znanosti, inovacij in gospodarstva, ki temelji na visoki tehnologiji in dobro plačanih delovnih mestih, zato je razvoj Univerze v Novi Gorici, ki je pretežno tehniško naravoslovno usmerjena, ključnega pomena tako za mestno občino kot za celotno Goriško regijo.

"Usklajenost vseh akterjev je neobhoden korak, če hočemo resno zastaviti razvoj univerze, zato je tudi skrajni čas, da se oba ustanovitelja tesno povežeta in aktivno vključita v procese, povezane z vsebinskim in prostorskim razvojem univerze, " poudarja župan dr. Klemen Miklavič in nadaljuje: "Ni dvoma, da Univerza v Novi Gorici potrebuje enoten kampus, kjer bodo skoncentrirane vse dejavnosti univerze, tako raziskovalne kot inovacijske. Kampus mora biti postavljen v urbanem območju, saj to zagotavlja kakovost bivanja za študente in raziskovalce. Univerza mora biti privlačna tako s svojo znanstveno in programsko razsežnostjo kot tudi s kakovostjo bivanja za mlade s celotnega sveta, ki bi prišli študirat in raziskovat na Univerzo v Novi Gorici. Pomembna je tudi navezava na lokalna visokotehnološka podjetja in raziskovalne centre."

Župan je prof. dr. Jadranu Lenarčiču predstavil strateški dokument občine za razvoj visokega šolstva in vlogo ter pomen, ki jo ima Univerza v Novi Gorici za našo občino in celotno regijo. Spregovorila sta o dragocenosti te univerze, ki je posebna, saj je edina izrazito raziskovalno usmerjena univerza v Sloveniji, ki se lahko pohvali s svetovno priznanimi znanstvenimi dosežki.

Ustanovitelja bi rada, da tudi država prepozna to dragocenost in spodbudi razvoj te univerze tudi z izdatnejšim financiranjem. Dogovorila sta se, da bosta Institut Jožef Stefan in novogoriška občina vzpostavila redni dialog in kot ustanovitelja prispevala k pospeševanju razvoja te uspešne raziskovalne univerze. 

Na srečanju sta spregovorila tudi o zgodovini današnje Univerze v Novi Gorici. Trije ključni akterji pri nastanku predhodnice današnje Univerze v Novi Gorici so bili prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Boštjan Žekš in prof. dr. Mladen Franko.