Ukrepi za blažitev posledic epidemije v gospodarstvu

datum: 19.08.2020

kategorija: V središču


Epidemija koronavirusa je vplivala tudi na gospodarstvo, ki se je soočilo s težko situacijo. Na mestni občini smo zato pripravili ukrepe, s katerimi smo še dodatno priskočili na pomoč podjetnikom in gospodarskim družbam.Tako smo oprostili plačila najemnin gospodarskim  subjektom, ki poslujejo v prostorih v lasti  Mestne občine Nova Gorica  ali organov v njeni sestavi (krajevne skupnosti ali javni zavodi) za obdobje razglašene epidemije. Konec avgusta bomo objavili javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in investicij v temeljito obnovo proizvodne ali razširitve dejavnosti. Sredstva bodo prednostno namenjena tistim, ki so bili v obdobju epidemije najbolj prizadeti.  Na voljo je 173.000 evrov sredstev za sofinanciranje. Poleg tega bomo sofinancirali plačilo odškodnine za uporabo letnih vrtov. Kkljub neuporabi letnih vrtov so gostinci skladno z veljavno zakonodajo namreč morali poravnati stroške uporabe javnih površin za letne vrtove. Občina bo skladno s sprejetim Odlokom stroške gostincem povrnila v celoti. Razpis bo objavljen konec tega meseca.


Prav tako je ukrepe za pomoč podjetnikom in gospodarskim družbam za blažitev posledic epidemije COVID – 19 pripravil Javni sklad malega gospodarstva Goriške. Sklad je 3. julija 2020 v Uradnem listu RS št. 93/2020 in na svoji spletni strani objavil 4 razpise za brezobrestna posojila na področju gospodarstva v skupni višini 1.800.000 EUR.  Sklad, ki ga financirajo občine ustanoviteljice in s posojili pomaga podjetnikom in gospodarskim družbam, je tokrat veliko pozornost namenil posojilom za obratna sredstva, saj se posledice epidemija COVID-19 kažejo v likvidnostnem krču gospodarstva. Za njegovo reševanje je sklad pripravil tri razpise. 


Samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem sta namenjena 2 razpisa - za odpravljanje posledic epidemije COVID-19 in mikroposojila, v okviru katerih lahko pridobijo posojila od 4.000 EUR do 20.000 EUR oz. 25.000 EUR. 


Razpis za odpravljanje posledic epidemije COVID-19 je namenjen gospodarskim subjektom, ki so v času razglašene epidemije morali povsem zapreti svojo dejavnost ali so poslovali v bistveno manjšem obsegu od običajnega, vendar so jim kljub temu nastajali stroški in jih danes, zaradi izpada dohodka, težko  poravnavajo. S posojili bodo prebrodili obdobje, ki je potrebno za ponovno vzpostavitev ravnovesja v poslovanju. Dodatno pa jim bo sklad pomagal tudi tako, da bo sam kril ˝ stroškov, povezanih z zavarovanjem posojila. 


Razpis za mikroposojila je zastavljen širše - kot pomoč gospodarskim subjektom, ki so jim likvidnostne težave nastale zaradi zastojev poslovanja njihovih naročnikov in se posledično odražajo tudi pri njih samih in tudi kot možnost za financiranje investicij manjšega obsega.
Srednje velikim podjetjem in podjetjem z večjim obsegom poslovanja je namenjen razpis za podporo poslovanja (3. razpis), v okviru katerega lahko pridobijo posojila do 100.000 EUR za pokrivanje potreb po obratnih sredstvih.  


Kot vsaka kriza je tudi ta za nekatere gospodarske subjekte odprla nove možnosti, kot so povečano povpraševanje po njihovih proizvodih ali storitvah, novi trgi itd., kar od njih terja vlaganja v poslovno opremo ali prostore. Takim samostojnim podjetnikom in družbam nudi sklad investicijska posojila do 100.000 EUR v okvira razpisa dolgoročnih investicijskih posojil (4. razpis).
Posojila sklada so brezobrestna, brez stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila in z dobo odplačila od 3 do 9 let. Razpisi se bodo izvajali do 27. 8. 2021 oz. do razdelitve posojil v višini 1.800.000 EUR. Prvi naslednji prijavni rok je 31. 8. 2020. Več informacij je na voljo na spletni strani javnega sklada: www.jsmg-goriska.com


Ukrepi so usmerjeni v tiste panoge oziroma tista podjetja, ki najbolj potrebujejo pomoč, obenem pa so nekateri ukrepi namenjeni tudi podpori tistim podjetjem, ki so tudi  tem času širili dejavnost. Ukrepe moramo namreč na področju gospodarstva načrtovati tudi dolgoročno, obenem pa ohraniti previdnost, saj ne vemo, ali se nam jeseni obeta nov val epidemije koronavirusa. 

NovinarskaGospodarstvo_19-8-2020_fMatejaPelikan-3818

Fotografija: Mateja Pelikan