Prizadevanja občine skupaj z domačini za varnost na Soči

datum: 20.08.2020

kategorija: V središču

Sestanka na novogoriški mestni občini so se udeležili uporabniki Soče: občani, organizacije, društva, vključno s Krajevno skupnostjo Solkan, ki so prišli izrazit svoje mnenje glede razmer na reki v Solkanu. Župan dr. Klemen Miklavič ga je sklical z namenom, da se pred srečanjem z generalnim direktorjem Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) mag. Stojanom Nikolićem seznani z njihovimi stališči in argumenti. Mestna občina je sopobudnik iskanja dolgoročnih rešitev za zagotavljanje varnosti uporabnikov Soče na območju, kjer se dogajajo nesreče. Kot poudarja novogoriški župan, so najpomembnejša življenja in varnost ljudi. 

Na sestanku so bila izražena razna stališča in predlogi rešitev, ki se nanašajo na nevarnost, ki je posledica nenadnega dviga vode zaradi obratovanja Hidroelektrarne Solkan v kopalni sezoni. Deležniki so opozorili na vpliv, ki ga ima ta elektrarna v prostoru. Vse pogostejše nihanje gladine vode pomeni tveganje za kopalce. Udeleženci so povedali, da si ne želijo, da bi se domačini in drugi obiskovalci še dodatno podrejali interesom obratovanja Hidroelektrarne Solkan, temveč pričakujejo obratno. Želijo si kompromisnega predloga in rešitve, s katero bi se izognili prepovedi kopanja in ki bi omogočila sobivanje različnih interesov. 

Večina udeležencev je bila domačinov. Opozorili so na določene aspekte in situacije, ki bodo pomagale bolje razumeti problem in s tem tudi najti učinkovitejše rešitve. Prispevek civilne družbe in občanov, za katerega jim je župan hvaležen, je nepogrešljiv pri reševanju tega varnostnega problema, saj so domačini odlični poznavalci razmer na Soči. Ta predstavlja pomemben del solkanske pa tudi širše lokalne identitete.  

Župan je interesnim skupinam zagotovil, da bo njihova stališča in predloge predstavil vsem vpletenim, Holdingu slovenskih elektrarn, Soškim elektrarnam Nova Gorica in Ministrstvu za infrastrukturo, da bi našli dolgoročne rešitve za varnost. Župan je še povedal, da se nadeja, da bodo omenjene ustanove v nekem konstruktivnem dialogu pripravljene prevzeti aktivno vlogo pri iskanju in implementaciji rešitve, saj je prav obratovanje hidroelektrarne, ki je v državni domeni, tudi po mnenju krajanov ključnega pomena za varnost uporabnikov Soče v Solkanu. 

Mestna občina sicer pripravlja osnutek odloka, ki ga bo župan predlagal v sprejem mestnemu svetu na septembrski seji. Udeležence včerajšnjega sestanka je župan seznanil, da pričakuje aktivno vlogo tako pristojnega ministrstva kot HSE pri iskanju ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč. Župan dr. Klemen Miklavič verjame, da bodo za skupno mizo prišli do učinkovitih rešitev. V nasprotnem primeru občini ne preostaja drugega, kot da v prizadevanju za zaščito življenj z odlokom omeji kopanje na nevarnem odseku.