Uprava za zaščito in reševanje RS odsvetuje prepoved kopanja na Soči v Solkanu

datum: 04.09.2020

kategorija: V središču

Na včerajšnjem prvem srečanju Projektne skupine za dolgoročne rešitve za varnost na Soči v Solkanu, ki je ob udeležbi vseh povabljenih potekal na novogoriški mestni občini, so bili oblikovani trije zaključki, in sicer prvi, da bo župan dr. Klemen Miklavič pozval vse tri pristojne ministre, za okolje in prostor, za infrastrukturo in za obrambo, da se aktivno vključijo v reševanje izzivov na reki Soči in da predlagajo potek iskanja rešitev. Zgolj predstavniki ministrstev niso dovolj. Druga dva zaključka se nanašata na to, da bo mestna občina uredila dostope do Soče za reševalna vozila tudi na desnem bregu reke in po potrebi dopolnila lokacijski načrt za območje Kajak centra v Solkanu.

Predstavniki domačinov so na sestanku ponovno izrazili stališče, da naj se kopanje na tem območju ne prepove. Prav tako je k temu pozvala Darja Žličar, predstavnica Uprave za zaščito in reševanje RS (URSZR), ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, saj bi po njenih besedah s prepovedjo kopanja naredili velik korak nazaj. Ob tem je poudarila, da je kopanje pravica vsakogar in da noben predpis ne zagotovi sto odstotne varnosti kopalcev. Kar pa je po  njenih besedah mogoče narediti je, da se zmanjša nevarnost. Ob tem velja omeniti, da sta tako Ministrstvo za obrambo kot URSZR sodelovala pri pripravi Zakona o varstvu pred utopitvami (omenjeni zakon tudi sodi v delovni resor Ministrstva za obrambo), na podlagi katerega lokalna skupnost lahko predpiše posebne ukrepe za varstvo pred utopitvami ter tudi prepove ali omeji športne dejavnosti ali dejavnosti v prostem času na delu vode, kjer obstaja posebna povečana nevarnost utopitve.

Župan dr. Klemen Miklavič poudarja: "Dobili smo absurdno situacijo, ko ministrstvo občini predpiše odgovornost za varnost in celo zakonsko predlaga predpis, ki občini zapove prepoved športne dejavnosti ali dejavnosti v prostem času na delu vode, kjer obstaja posebna povečana nevarnost utopitve. Potem pa občini priporoča, da naj ne prepove kopanja, kljub temu da se v tem delu dogajajo nesreče, tudi s smrtnim izidom. In to zaradi delovanja hidroelektrarne,  ki pa je v domeni države in ne občine."  Župan je v razpravi pozval predstavnico MORS-a, da naj takoj pristopijo k dopolnitvi omenjenega zakona, ki bi občino razbremenila odgovornosti tam, kjer gre za bližino obratovanja hidroelektrarn, saj občina na obratovanje hidroelektrarne, ki povzroča  nevarne okoliščine za plavalce, nima vpliva.

Novogoriški župan umika predlog o prepovedi kopanja, saj ocenjuje, da to zdaj ni potrebno, ker se je kopalna sezona zaključila, a obenem pričakuje da pristojni ministri prevzamejo pobudo za zagotavljanje učinkovite varnosti kopalcev na reki Soči v Solkanu. Trenutno varnost po njegovem mnenju ni na dovolj visoki ravni, zlasti ko gre za hitro nihanje gladine vode zaradi obratovanja hidroelektrarne. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo - Direktorata za energijo Cveto Kosec je ob tem na srečanju odločno izključil možnost kakršnegakoli prilagajanja obratovanja hidroelektrarne.

Po sestanku projektne skupine je župan izrazil pričakovanje, da bodo v reševanje te problematike vstopili ne samo uradniki ministrstev ampak tudi ministri sami, in sicer Jernej Vrtovec, mag. Andrej Vizjak in mag. Matej Tonin: "Gre namreč za politično vprašanje razmerja med potrebami in pravicami proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in na drugi strani spoštovanja lokalnega gospodarstva ter turizma, tradicije in pravice do uporabe vode (npr. kopanja). Torej gre za vprašanje varnega sobivanja interesov domačinov in proizvodnje električne energije."

Lokalna skupnost nima zakonske možnosti, da bi lahko vplivala na režim obratovanja hidroelektrarne, saj je dejstvo, da na tem delu reke Soče v Solkanu prav nihanje višine vode, kot posledica obratovanja hidroelektrarne, predstavlja velik dejavnik tveganja pri utopitvah. Na sestanku projektne skupine je bilo podanih veliko predlogov in mnenj na temo nameščanja različnih varnostnih opozoril ob reki, s katerimi bi ljudem povedali, kdaj se voda začenja dvigovati, ter na temo spreminjanja režima obratovanja hidroelektrarne v kopalni sezoni. In prav ti dve področji sta v pristojnosti države, saj sta tesno povezani z obratovanjem hidroelektrarne.

Bistven izid včerajšnjega srečanja je, da so vsi deležniki, stroka, pristojne institucije in domačini podali stališča, mnenja, strokovne ocene in poglede glede možnih rešitev za večjo varnost na reki Soči v Solkanu, ki se bodo zbrali v zapisu. Zapis tega srečanja bo mogoče še dopolniti in bo služil pripravi strokovne podlage za dolgoročne rešitve, ki so tako v predpisih kot v praktičnih oziroma tehničnih rešitvah. Župan ga bo izročil pristojnim ministrom in jih pozval k pripravi strokovne podlage in rešitev. Obenem bo ponudil pomoč in sodelovanje Mestne občine Nova Gorica v celotnem postopku ter zagotovil participacijo lokalnih deležnikov v procesu: "Vsekakor bom skrbel za to, da se bo postopek odvijal tako, da bomo imeli v naslednji kopalni sezoni rešitve, ki bodo povečale varnost uporabnikov reke Soče v Solkanu."

Na sestanku projektne skupine so bili prisotni vsi povabljeni, in sicer: Anton Podbršček - Direkcija RS za vode (MOP), Rajko Volk - SENG, Alida Rejec - SENG, Matjaž Eberlinc - HSE, Cveto Kosec - Ministrstvo za infrastrukturo -Direktorat za energijo, Samo Kosmač - URSZ Nova Gorica, Andraž Pavlin - Gasilska enota Nova Gorica, Nenad Kravanja - Policijska postaja Nova Gorica, Klemen Pelicon - Podvodna reševalna služba Severna Primorska, Dani Boltar - Prostovoljno  gasilsko društvo Nova Gorica, Jožef Tomažič - Civilna iniciativa Rad imam Sočo, Simon Kerševan - Društvo primorskih arhitektov, Tomaž Černe - Krajevna skupnost Solkan, Primož Štekar - Kajak klub Soške elektrarne, Darja Žličar - Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje, Boro Štrumbelj - Plavalna zveza Slovenije, Aleksandra Fortin - Javni zavod za šport Nova Gorica, župan in  strokovni sodelavci novogoriške občinske uprave.