Razpisi za podjetja

datum: 11.09.2020

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica je objavila dva javna razpisa, ki sta namenjena podjetnikom na območju mestne občine. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnost in razvoj je namenjen podjetnikom, ki investirajo v nabavo opreme, bodisi da gre za začetnike ali podjetnike, ki razširjajo svojo dejavnost z novimi proizvodi ali storitvami oziroma temeljito prenavljajo svojo proizvodnjo. V letošnjem letu bodo prednost pri izbiri imeli tisti prijavitelji, pri katerih je bilo v času razglašene epidemije COVID -19 poslovanje popolnoma ali delno onemogočeno.

Drugi javni razpis pa je namenjen izključno gostincem, ki v času epidemije niso mogli uporabljati gostinskih vrtov. Mestna občina bo vsem prijaviteljem povrnila stroške plačila uporabe javnih površin, ki v času epidemije niso bile v uporabi.

Podjetnikom bo sofinancirala nabavo opreme za vzpostavitev novega proizvodnega obrata, sredstva pa so namenjena tudi tistim, ki bodo temeljito obnavljali proizvodni proces oziroma razširjali svojo dejavnost na nove proizvode oziroma storitve.  

Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša dobrih 200.000 EUR.

Prijave na oba razpisa so mogoče do vključno 9. oktobra 2020. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, oba javna razpisa pa tudi v Uradnem listu RS.

Vprašanja o pogojih sodelovanja na obeh javnih razpisih lahko zainteresirani naslovijo na e-mail: .