Ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini na Goriškem predstavili zeleni projekt za prihodnost

datum: 15.09.2020

kategorija: V središču

Državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini si je predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič izbral za dan obiska Mestne občine Nova Gorica. Na Goriškem smo predsedniku izrekli dobrodošlico s predstavitvijo prednostnega regijskega projekta Centra zelenih tehnologij, ki bi v primeru njegove uresničitve korenito spremenil podobo Goriške in celotne Primorske, kot se je na srečanju s predsednikom Zorčičem izrazil rektor novogoriške univerze prof. dr. Danilo Zavrtanik. Z njim bi Slovenija tudi v Evropski uniji pridobila veliko možnosti za izdatno financiranje, saj je prehod v brezoglično zeleno družbo prioriteta razvoja Evropske unije do leta 2050. Center zelenih tehnologij, v katerem bi uporabili visok nivo že obstoječega domačega znanja, bo usmerjen v razvoj naravi in človeku prijaznih tehnologij, ki bodo omogočile napredek civilizacije, ne da bi pri tem uničile planeta. Projekt nastaja v tesnem sodelovanju lokalnih skupnosti, domačih podjetij in Univerze v Novi Gorici, ki je tudi njegova nosilka. Velika prednost projekta je v tem, da je že pripravljen in lahko začne delovati nemudoma. Izgradnja ustrezne infrastrukture, ki bi bila potrebna za nove raziskave in aplikativnost znanj, pa bi lahko potekala vzporedno. Radovan Grapulin, koordinator projekta, je predsedniku državnega zbora povedal, da bi Slovenija velik korak naprej naredila s tem, ko bi prevzem predsedovanja Evropski uniji začela s tako močnim projektom prehoda v zelene tehnologije.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je z zanimanjem prisluhnil predstavitvi projekta, ki sta mu naklonjena tako Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Po njegovem mnenju bi projekt ob ustrezni pomoči države pomembno prispeval k nadaljnjemu razvoju ne samo Goriške regije ampak tudi države in celo tega dela Evrope: "Ocenjujem, da gre za zanimiv projekt. Županu sem obljubil, kolikor lahko sam prispevam k temu projektu, da tudi sam spodbudim tako ministra za gospodarstvo kot ministrico za šolstvo, da sedejo za mizo in preverijo možnosti uresničitve projekta."

"Projekt je regijskega in nacionalnega pomena, " poudarja župan dr. Klemen Miklavič in dodaja: "Država se bo morala odločiti, da locira centre, ki bodo imeli ta značaj. Da bodo razvijali in pretvarjali v uporabno sfero, v industrijo, tehnologije, ki bodo izrazito zelene. To je tudi odločitev Evropske komisije. Zeleni dogovor Evropske unije se bo odražal tudi v izdatnem financiranju. Mi si to obetamo, ker bo bistveno spremenilo gospodarsko sliko in stopnjo blaginje v naših krajih. Usmerjamo se v tehnologije, ki bodo ustvarjale možnost za podjetja in gospodarske programe z visoko dodano vrednostjo, ki bodo zaposlovale mlade in s tem dale tudi nov pogon naši regiji. Vključujemo vse subjekte, ki imajo kakršnokoli inovacijsko ali raziskovalno naravo. Univerza v Novi Gorici je ključen partner."

Rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik je pojasnil, da namen centra ni zgolj raziskovanje kot tako, ampak je ključni element ustvarjanje nove, zelene tehnologije. Cilje je, da bi v okviru centra delali z gospodarskimi subjekti, in to ne samo z regijskimi ampak tudi s podjetji iz ostale Slovenije in čezmejno. Po njegovem mnenju bi vlada morala vlagati zlasti v projekte, ki prinašajo okolju dodano vrednost. Potrošni projekti, kot so npr. naložbe v ceste, so po njegovih besedah tudi potrebni, a za razvoj so ključni tisti, ki družbi in okolju prinašajo dodano vrednost. Kot je pojasnil, so Fakulteto za znanosti o okolju ustanovili prav zaradi zavedanja, da v Sloveniji primanjkuje izobraženih kadrov s področja okolja. Stanje je zdaj veliko boljše, je povedal in poudaril, da bi ta center pomenil velik korak naprej.

"Župani večjih regijskih centrov (Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija, Tolmin)  se pogovarjamo o komplementarnem razvoju v regiji. Skušamo zamisliti regijo kot celoto, tudi čezmejno, samo tako lahko vodimo razvoj v ambiciozni smeri, da bomo prepoznavni z dobrimi delovnimi mesti in visoko blaginjo na evropski ravni. Vse tiste regije, ki se ne povezujejo znotraj in ostajajo razdrobljene, se slabo razvijajo," je še poudaril Miklavič in dodal: "Pobuda za Center zelenih tehnologij je že na državni ravni. Je eden od regijskih projektov, ki smo ga uvrstili med projekte, za katere pričakujemo sredstva iz naslova okrevanja gospodarstva po epidemiji koronavirusa. Mi smo v ospredje postavili razvojni projekt, ki bo na dolgi rok nudil tehnologije, ki bodo izboljšale tako naše življenje, kot tudi prispevale k zeleni prihodnosti Evrope. Država pa se bo morala na politični ravni odločati za ta projekt. "

Predsednik državnega zbora je po srečanju na novogoriški občini obiskal Osnovno šolo Milojke Štrukelj, kjer se je z učenci pogovarjal o pomenu parlamentarne demokracije. Nato si je ogledal Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) v Novi Gorici, kjer smo mu predstavili ambicijo, da bi postali center za izobraževanje na področju zdravstvene nege na visokošolski ravni. Zdravstveni poklici so v družbi potrebni in zaželeni. Poraja se veliko priložnosti za zaposlitev tako v javnem sektorju, zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za ostarele kot tudi v zasebnem sektorju. Obenem smo predsedniku državnega zbora predstavili tudi nadaljnje odpiranje Šolskega centra Nova Gorica gospodarstvu, zlasti projekt MakerSPACE, kjer bi začetniki, obrtniki in samostojni podjetniki uporabljali stroje šolskega centra za svojo gospodarsko dejavnost.

Igor Zorčič je nato obiskal še Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori.

Na srečanju na novogoriški mestni občini so poleg župana sodelovali podžupan Sašo Kogovšek, rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik, koordinator Centra zelenih tehnologij Radovan Grapulin in mag. Tanja Cink, direktorica novogoriške enote Zavoda za zaposlovanjeNa obisku v Stari Gori pa sta predsednika državnega zbora spremljala novogoriška podžupana Damjana Pavlica in Simon Rosič.

Fotografije: Mateja Pelikan

PredsednikDZ_NG (2)PredsednikDZ_NG (4)