Izbrana idejna rešitev za Trg Evrope

datum: 17.09.2020

kategorija: V središču

Mednarodni idejni natečaj za prenovo Trga Evrope in urbano ureditev obmejnega območja se je končal in župana obeh mest na Trgu Evrope razkrijeta imena zmagovalcev: tri nagrajene projekte, tri projekte s častno omembo.

Od 56 prispelih projektov jih je 54 prešlo v fazo ocenjevanja. Države z največ udeleženci so bile Italija (19), Slovenija, Španija in Francija (5), s skupnega nabora kar 18 držav, vključno z Ugando, Rusijo in Japonsko. Med prijavljenimi je bilo tudi 7 skupin mešanih narodnosti, s strokovnjaki iz do 4 različnih držav.

Mednarodna žirija je izbrala najpomembnejša dela, ki najbolje predstavljajo idejo novega skupnega čezmejnega ozemlja, sešitega z evropsko in kulturno nitjo, ki pripomore k kandidaturi Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Zamisel o natečaju se je porodila ravno v okviru kandidature. Pri njeni realizaciji je v različnih fazah sodelovalo veliko  število subjektov: med drugim najprej obe občini, združenja arhitektov, zunanji strokovnjaki, ki so specializirani za upravljanje tovrstnih natečajev, Mednarodna zveza arhitektov (UIA) in seveda EZTS GO, ki je vodil celoten postopek.

Izjave županov in drugih ključnih akterjev najbolje opisujejo čustva tega trenutka:

Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica.

Arhitekti s celega sveta so prispevali idejo za prostorski razvoj te svetovne posebnosti, kar obe Gorici nedvomno sta. To je prvi korak v urbani razvoj pozabljenega, zabrisanega območja med obema mestoma in odločen korak v smeri ambicije enotnega urbanega prostora Nove Gorice, Gorice in Šempetra. S tem se začenja neko novo obdobje prostorskega razvoja, ki je logična faza v spremembi političnega sistema po vstopu v Evropsko unijo in po odstranitvi ovir ob vstopu v Schengen. Obdobje prvega vala epidemije koronavirusa nam je pokazalo, kako zelo je prepleteno življenje obeh Goric. Zato je čas za naslednji korak, to je skupno načrtovanje na področju urbanizma. To bo predstavljajo vezno tkivo med dvema po izgledu tako različnima urbanima prostoroma. Zanimanje arhitektov in prispeli predlogi nam potrjujejo, da je ta posebnost obeh Goric, ki se zlivata v enotno urbano območje, prepoznavna ne samo v Evropi ampak tudi po celem svetu.

Rodolfo Ziberna, župan Občine Gorica

Ekonomske in socialne krize je možno premagati z novim upanjem, novimi priložnostmi razvoja in rasti, in sicer preko spodbujanja mladih naj zasledujejo svoje sanje in zaupajo v prihodnost.

V tem duhu je namreč sklenjena skupna kandidatura Nove Gorice in Gorice za evropsko prestolnico kulture in projekta oblikovanja Trga Evrope ter tega čezmejnega območja, ki ne sme biti zgolj oris gradbenega in urbanističnega dela, temveč simbol rojstva nove Evrope. 

Ob tej meji se uprave občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba zavzemajo za rekonstrukcijo območja in za medsebojni dialog na način preseganja ločitev in dramatičnih dogodkov iz preteklosti, skladno s spoštovanjem zgodovinskega spomina in občutljivostjo do omenjenih tematik.

Ne gre več za abstraktna dejanja, temveč za zavedanje o skupnem potencialu in moči, ki ga imajo omenjeni kraji pri razvoju celotnega območja z vzpostavljanjem novih ekonomskih in zaposlitvenih priložnosti za naše prebivalce.

Pričujoči projekt, izbran s strani mednarodne žirije, ki se ji za opravljeno delo lepo zahvaljujem, tako kot tudi vsem ostalim sodelujočim, ima namreč izjemno vrednost. Na eni strani gre za ponovno utelešenje duha ustanoviteljev Evropske unije, medtem ko gre na drugi strani za konkretno pridobitev, ki bo ob to mejo, unikum v evropskem prostoru, privabljala na tisoče obiskovalcev in preoblikovala ta trg v pravo turistično atrakcijo s pomembnimi ekonomskimi pridobitvami tako za Gorico, kot za Novo Gorico. 

Priča smo zgodovinskemu trenutku, ki so ga kamen za kamen gradili tudi nekdanji župani, predvsem prijatelj Ettore Romoli, pobudnik tega velikega projekta, skupaj s kolegom iz Nove Gorice. Nadejam se, da bo ta meja zaradi svoje izjemne edinstvenosti postala središče zanimanja v mednarodnem arhitekturnem prostoru. Prepričan sem, da se z današnjim dnem začenja nova zgodba za Gorico in Novo Gorico, ki bosta skupaj s še večjo angažiranostjo gradili izjemno prihodnost tako izjemnega območja.

Matej Arčon, predsednik EZTS GO.

Že z izvedbo mednarodnega arhitekturnega natečaja smo opozorili na naš izjemen skupen prostor. Z izbrano zmagovalno rešitvijo pa smo dobili idejni prospekt, ki je finančno izvedljiv, predvsem pa bo še bolj okrepil vlogo EZTS GO kot ključnega povezovalnega člena med občinama. Sama izvedba projekta pa bo velika dodana vrednost pri kandidaturi za evropsko prestolnico kulture in še boljše povezovanje ljudi z obeh strani na skupnem enotnem prostoru obeh mest.

Neda Rusjan Bric, umetniška vodja kandidature

Trg Evrope je simbolno in materialno središče naše kandidature. Epicenter je zamišljen kot izjemno sprejemno in razstavno središče na meji med dvema državama. Kraj, kjer se bodo soočale misli, kjer bodo zrcaljene zgodbe o preteklosti postale temelj za evropsko prihodnost. Pa tudi vstopna točka za obiskovalce, ki bodo prihajali v mesti in regijo. Ta trg, ki je videl toliko zgodovine, pripada ne le Novogoričanom in Goričanom, temveč Primorcem, Slovencem, Italijanom in Furlanom. Pripada Evropi, kakršno želimo: solidarni, strpni, povezani, napredni skupnosti ljudi.

Roger Riewe, predsednik mednarodne žirije

Žirija je najboljši projekt soglasno izbrala! Projekt je presenetljiv tako z vidika osredotočanja na brezmejno-čezmejno temo kot tudi interpretacije samega trga na kreativen in nekonvencionalen način. Novi trg bo vsekakor lahko postal izjemna atrakcija za prebivalce Gorice in Nove Gorice, pa tudi za obiskovalce, ki se bodo udeležili prireditev, obiskali razstavo v Epicentru ali pa samo uživali v večnacionalni skupnosti na novem javnem področju.

Tomaž Kancler, koordinator natečaja

Oblikovalci strokovnih politik, politik samih in mnogi vladni organi, so že uvrstili natečaje za arhitekturno zasnovo v postopek zakona o javnih naročilih. Z zadovoljstvom izpostavljam, da sta Slovenija in Italija to že prepoznala, še več lokalna skupnost Nove Gorice in Gorice je organizirala prav takšen mednarodni arhitekturni natečaj, ki z danes predstavljenimi rezultati umešča mesti na arhitekturni zemljevid sveta.

Luciano Lazzari, strokovni sodelavec natečaja

Žirija je preučila 54 projektov iz 18 različnih držav, večinoma evropskih, pa tudi daleč iz Argentine, Brazilije in Ugande, ki so pokazali očaranost in prisrčen pomen predstavljene teme.

Predstavljene rešitve so imele zelo različne pristope, tako v obliki kot v odtisu predlaganega posega, vendar je bilo prijetno presenetljivo, ko so se tekmovalci zavzeli za reševanje problemov celotnega obmejnega območja, da bi nato lahko izrazili veljavne rešitve šivanja in uporabe tega prostora za prihodnost, kar je bila glavna tema natečaja.

Natečaj je potekal v skladu s Standardnim pravilnikom UIA-UNESCO za mednarodne arhitekturne in urbanistične natečaje, ki zagotavlja odličnost v okviru arhitekture, trajnostnega razvoja in kulturne raznolikosti. Kulturno in umetniško kvaliteto jamčijo na eni strani večletne izkušnje UIA na področju nadziranja in nudenja asistence na mednarodnih arhitekturnih ter urbanističnih natečajih, na drugi strani sama avtoriteta in izkušnje UNESCA, ki promovira enakost obravnave, transparentnost, kvalificiranost, kvaliteto in inovativnost. 

Mednarodna zveza arhitektov (UIA) je bila ustanovljena v Lozani (Švica) leta 1948 s ciljem združiti v enotno federacijo nacionalne arhitekturne organizacije. UIA sestavlja 115 držav in svetovnih območij z namenom delitve znanja za ustvarjanje inovativnih rešitev za arhitekturne dosežke, predvsem tiste, vezane na trajnostni razvoj. 

Priprave na natečaj je vodila skupina strokovnjakov Mednarodne natečajne komisije (ICC) UIA, medtem ko je bila ena predstavnica UIA del žirije, zadolžene za izbor zmagovalnih projektov. Obenem je natečaj užival sloves zaradi mednarodne mreže UIA, ki vključuje regionalne in nacionalne organizacije, arhitekturne šole, muzeje ipd. 

V množici uresničenih projektov na podlagi nacionalnih natečajev UNESCO – UIA so najbolj znani sledeči: Sydney Opera House (Australia): Jørn Utzon architect (1956); Georges Pompidou Center v Parizu (Francija): Renzo Piano, Richard Rodgers architects (1971); Grand Egyptian Museum v Kairu (Egipt): Heneghan Peng Architects (2002); Bamiyan Cultural Centre (Afganistan): Carlos Nahuel Recabarren, Manuel Alberto Martinez Catalan & Franco Morero (2015). 

Splošna izjava članov žirije

Natečajna naloga je bila predstaviti idejne predloge za urbani kontekst in projektne predloge za Trg Evrope ter oblikovne rešitve za novi Epicenter.

Prejeti projekti so bili zelo raznoliki po tematskem pristopu tako v zvezi z idejnim delom kot tudi z vidika arhitekturnih odgovorov za Trg Evrope in Epicenter.

Predlogi za urbani kontekst so iskali možnosti za dolgoročno povezovanje obeh strani bodisi z revitalizacijo območja in vnosom programov, pa tudi z zmanjševanjem števila prog, ki so trenutno ena večjih ovir, saj predstavljajo fizično prepreko.

Veliko vprašanje je bilo seveda tudi sama lokacija Epicentra, bodisi pred ali na obeh straneh železniške postaje, pod zemljo ali kot povezovalna struktura prek obstoječih železniških tirov.

Skupina natečajnikov je predlog za Trg Evrope in Epicenter obravnavala kot ločena projekta, drugi so združili obe področji posega in jih spojili v en projekt.

Raznolikost pristopov in kakovost projektov je ponudila obsežno osnovo za visoko strokovno in poglobljeno razpravo  med člani žirije, ko smo poskušali izbrati najboljši projekt.

ŠTEVILA

210 vpisanih - 56 predstavljenih projektov – 54 sprejetih projektov – udeleženci iz 18 držav

 

 1. Italija

19

 1. Slovenija

5

 1. Francija

5

 1. Španija

4

 1. Nizozemska

3

 1. Argentina

2

 1. Avstrija

2

 1. Nemčija

2

 1. Grčija

2

 1. Združeno kraljestvo

2

 1. Brazilija

1

 1. Japonska

1

 1. Lihtenštajn

1

 1. Portugalska

1

 1. Ruska federacija

1

 1. Srbija

1

 1. Švica

1

 1. Uganda

1

 

od tega 7 mešanih skupin

Italija + Slovenija

Italija + Francija

Španija + Italija + Slovenija

Švica + Združeno kraljestvo

Združeno kraljestvo + Italija

Francija + Združeno kraljestvo

Francija + Slovenija + Nemčija + Italija

 

1. Nagrada

Studio Associato di Architettura Baglivo Negrini

Vpisna številka: 364963819H

Italija

Nagrada: € 25.000,00

Povzetek projekta

Trg Evrope: predlagani projekt je oblikovan kot mreža, v kateri se nekateri elementi premikajo vertikalno. To je živ trg, ki se premika podobno kot odrski stroj in ustvarja različne vrste prostora. Moduli so pomične platforme, ki se dvigajo ali spuščajo in postanejo: sedeži, mize, trg, oder, v katerih so senčniki in ležalniki. Trg predstavlja Evropo številnih obrazov, ki pa so se pripravljeni usklajeno gibati.

Epicenter: Trg Evrope je streha muzeja Epicenter. Stavba ima osrednje jedro, v katerem so predvidene tri glavne funkcije:  stalni razstavni prostor, občasni razstavni prostor in konferenčna soba. Vse tri prostore je možno združiti in jih izprazniti zahvaljujoč sistemu demontaže sedežev v konferenčni sobi. Na ta način nastane popolnoma prehoden enoten prostor.

Obrazložitev žirije

Projekt ima močan in jasen vizualni učinek z vbočeno obliko, ki spominja na stabilno točko ravnotežja. Enostavna, vendar značajna oblika se spontano ponuja za zbliževalni, večnamenski prostor za druženja - simbolična vrednost je poudarjena, sočasno interpretira še vedno prisotne spomine, a je obenem odprta v prihodnost.

Stavba železniške postaje ostaja kot naravno ozadje, obdaja jo krivulja nove strukture v ospredju. Tudi ta stavba je aktivno vpeta v preoblikovanje okoliškega konteksta, kar je jasno nakazano s predstavljenimi urbanističnimi možnostmi na priloženih skicah. Skice izrecno kažejo primerno in prepričljivo strategijo v razmerju do območja proti Novi Gorici kot tudi do širšega čezmejnega območja.

Žirija smatra, da je projektna ideja izjemno pozitivna, tudi zato ker ponuja možnost enostavno izvedljivega prilagajanja, tako strukturnega kot funkcijskega.  Žiriji se je podzemni del zdel nekoliko pretiran in ne povsem prepričljiv, medtem ko so bili tehnološki mehanizmi, ki nakazujejo niz možnih uporab ocenjeni kot nepraktični in odvečni, saj je koncept prilagodljivosti že zajet v projektu.

Žirija ugotavlja, da projekt rešuje tako simbolične kot funkcijske zahteve natečaja in ponuja obširne možnosti za razvoj.

Vizualne predstavitev vključuje zelo navdihujoče podobe, ki so v celoti usklajeni s cilji natečaja. 

Nekaj o zmagovalcu

Carmelo Baglivo in Laura Negrini sta konec leta 2015 ustanovila studio BAN. Od leta 2016 do 2017 sta za Fundacijo Reggio Children prenovila: vrtec Mauro Laeng izobraževalnega zavoda D'Alessandro-Risorgimento v Teramu, izobraževalni zavod Silvestro v L'Aquili in vrtec Elisabetta in Chiara Aquaro v Bariju.

Leta 2016 so nadzirali uprizoritev razstave "TML", ki so jo gostili na Britanski akademiji v Rimu in na Italijanskem kulturnem inštitutu v Londonu, New Yorku in Adis Abebi.

Sodelovali so na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih in leta 2017 osvojili omembo na mednarodnem tekmovanju " The Bench 2017".

2. Nagrada

Paul Vincent e étude Anthony Benarrroche architecte

Vpisna številka: 2030462327N

Francija

Nagrada: €15.000,00

Povzetek projekta

Trg ima obliko velike kamnite preproge, na kateri so združeni in postavljeni objekti različnih vrst: železniška postaja, peroni in Epicenter. Preproga prekriva mejno črto in zbližuje slovensko in italijansko ozemlje. Obstoječe drevesne površine se vse ohranijo in tvorijo zelene otoke, razpršene po kamniti preprogi. Trg in Epicenter sta tesno povezana in delujeta vzajemno (v pritličju, štiri steklene fasade se enostavno odpirajo v štirih smereh in ustvarjajo kontinuiteto s trgom).

Obrazložitev žirije

Predlagani projekt je močan simboličen prikaz nedavne preteklosti, različne ravnine in formati so integrirani sestavni deli koncepta. Pogumna odločitev, da se eno samo barvo uporabi za obdelavo tal na trgu, strukturo EPIcentra in urbano opremo, je močan vidik tega projekta  in mu daje edinstveno identiteto, ki je dobro usklajena s prizadevanji za Evropsko prestolnico kulture. Zdelo se nam je, da predlagana struktura dobro odgovarja na izzive natečaja in je z občutkom in dobro vključena v obseg trga, obenem javnosti ponuja različne razglede na okolico iz raznih nivojev strukture.

Žirija je pohvalila prilagodljivost uporabe vozlišča EPIcenter, ki je vertikalni podaljšek trga in se tako lahko skozi čas prilagaja raznim namenom uporabe.

Predlogi za širše urbano območje so se zdeli preveč splošni in ne dovolj specifični glede na obstoječe danosti. Zdelo se je, da ti predlogi konceptualno niso povezani z drznimi predlogi za Trg Evrope / Piazza Transalpina.

O zmagovalcu

Paul Vincent, mladi arhitekt, je bil leta 2018 dobitnik nagrade AJAP (Album des Jeunes Architectes & Paysagistes), ki jo je podelilo Ministrstvo za kulturo. Sodeloval je na več razstavah, med drugim leta 2014 "Takojšna prihodnost", Pavillon de l'Arsenal, Pariz. Leta 2015 je zmagal na natečaju za "14 vmesnih stanovanjskih enot" Marfa, ZDA. Trenutno dela na projektu preoblikovanja in dograditve hiše v Le Pré-Saint-Gervais.

Anthony Benarroche je mlad arhitekt. Od leta 2019 se ukvarja z arhitekturo kot samozaposlen.

3. Nagrada

SADAR+VUGA d.o.o. 

Vpisna številka: 225303243V

Slovenija

Nagrada: € 8.000,00

Povzetek projekta

Predlog ne vključuje izgradnje nove stavbe, pač pa obnovo in ponovno uporabo obstoječe železniške postaje. Pomemben vidik obnove je uporaba kleti za razstavne prostore. Obstoječo streho se odstrani – njeno obliko nakazujejo jekleni tramovi, ki obdajajo odprt prostor strešnega vrta. Čez železniške proge se izvede most za pešce, ki predstavlja urbani koridor med obema mestoma prek obstoječe stavbe železniške postaje. Trg je oblikovan kot preproga iz betonskih plošč v barvah zastav obeh držav - barve se zlivajo v eno barvo na mejni črti in simbolizirajo izginjanje meje.

Obrazložitev žirije

Oblikovni predlog za urbani razvoj območja ‘Trg Evrope / Piazza Transalpina’ predvideva, da se obstoječe medkulturno območje vključi v novo vozlišče za dialog med obema mestoma. Predlog je po svojem pristopu zelo rahločuten, saj predlaga, da se obstoječo železniško postajo, pomembno zgodovinsko stavbo za Gorico in Novo Gorico, ponovno uporabi in obnovi, skupaj z bližnjim, povečanim trgom in novimi urbanimi povezavami , da postane center somestja.

Žirija je pohvalila predlog, da se vse predvidene funkcije umesti v obstoječo stavbo in se ustrezno temu specifično obnovi stavbo. Vendar obstaja vprašanje, ali je predlog odgovoril na zahtevo natečaja, da se lokaciji da novo identiteto. Predlagana rešitev za trg je funkcionalna in obenem vsebuje močno grafično sporočilo o razkrajanju meje, saj ponuja poenoteno površino, ki povezuje obe mesti in vključuje različne namene uporabe z omogočanjem različnih scenarijev.

Žirija je potrdila koncept ponovne uporabe in nove namembnosti obstoječe železniške postaje kot enega najbolj trajnostnih pristopov, če se upošteva negotovost prihodnjega urbanega razvoja. Poleg tega je žirija pohvalila predloge za oblikovanje širšega urbanega območja s pomočjo urbane strategije, ki aktivira lokaciji prirejena vozlišča vzdolž meje.

O zmagovalcu

SADAR + VUGA sta leta 1996 ustanovila Jurij Sadar in Boštjan Vuga v Ljubljani. Skoraj dve desetletji se osredotoča na odprto, inovativno in integrirano arhitekturno oblikovanje in urbanizem.

Portfelj njegovih del sega od inovativnega urbanističnega načrtovanja do urejevanja javnega prostora, od novih interaktivnih javnih zgradb do posegov znotraj obstoječih struktur.

Raznolikost strank odraža raznolikost vgrajenih izkušenj in oblikovanja. Sega od občinskih svetov in centralne vlade, do nacionalnih in zasebnih korporacij ter multinacionalk za umetnost, do najboljših razvijalcev v Sloveniji in tujini.

Posebno priznanje žirije

M2R Arquitectos

Vpisna številka: 382481Q

Španija

Povzetek projekta

Projektni posegi temeljijo na medsebojni povezavi obstoječih javnih prostorov z novimi, z namenom ustvarjanja povezanega območja, ki združuje vse tri centre.  Trg  je jedro novega centra in na novo določa zgodovinski značaj sedanjega Trga Evrope / Piazza Transalpina, saj mu dodaja nov pomen, usmerjen predvsem v kulturno izmenjavo.

Nujno je treba premagati nekdanje razumevanje meje ter dojeti, da se je ločnica zabrisala in v tem prostoru nastaja območje kulturnega zbliževanja, ki se opredmeti v velikem sprehajališču, razsvetljenem z mrežo luči. Motorni promet se umakne iz območja pred stavbo železniške postaje, da se lahko razširi linearni park in zagotovi prostor za javne dejavnosti brez prometnih motenj. Za poudarjanje značaja prostora se nekatere programe EPICentra premakne pod zemljo, da ne ovirajo kontinuitete parka in prostega pretoka pešcev med obema mestoma in parkom.

Obrazložitev žirije

Žirija je zelo dobro ocenila podrobnost zasnove za obe območji natečaja.  V širšem obsegu predlog naslavlja dejansko stanje raznih situacij na celotni lokaciji in jih dobro vključuje v potencialni prihodnji razvoj.  Oblika medkulturnega vozlišča se elegantno vpleta v trg z nadstreškom kot glavnim vidnim elementom, ki združuje ljudi in programe. Vendar se zdi, da načrtu manjka močna podoba, ki odražala  čustven pomen lokacije.

Kot močan vidik predloga je bila izpostavljena obravnava EPIcentra in njegovih programskih potencialov in prilagodljivosti. 

O zmagovalcu

Manuel Martínez, Franco Morero in Nahuel Recabarren so arhitekturni studio, ustanovljen leta 2011, namenjen oblikovanju in izvedbi del različnih meril in oblikovanju pohištva. Prejeli so več mednarodnih nagrad, vključno z Mednarodnim natečajem za gradnjo kulturnega centra v mestu Bamiyan v Afganistanu, 2015. Njihovi projekti so bili objavljeni tudi v specializiranem tisku po vsem svetu.

Posebno priznanje žirije

Savio Rusin Architetto

Vpisna številka: 46725326N

Italija

Povzetek projekta

Nov projekt mora proizvesti nov skupen spomin, sprožiti družbeno in kulturno povezovanje mest in širšega ozemlja ter ponuditi evropske dogodke. v tem kontekstu je nerealno, da bi vlogo združevanja trga prenesli na stavbe. Ker ni ustreznega urbanega pritiska (gradbenega in družbenega) iz obeh mest, bi postaja izgubila svoj veličasten izoliran položaj, nastali stavbni kompleks pa bi bil odmaknjen od urbanega tkiva Gorice in Nove Gorice.

Trg se definira tako, da se območje omeji kot "urbano čistino", s solidnim in bogatim tlakovanjem, ki ga oživlja aleja in delno zastira park.  Čistina določa trg in odstira pogled na postajo, obstoječa cestna mreža ostaja in je primerna za prirejanje zunanjih dogodkov v bližini, a obenem dovolj stran od stolpa Epicentra, da niso moteči.

Nova stavba je enotna, stolp, luč v razporeditvi, ki jo pogojuje postaja, se razširja pod zemljo in je zasnovana tako, da se izogiba primerjavam z drugimi spomeniki, čeprav spominja na srednjeveške stolpe, vidna iz obeh mest.

Obrazložitev žirije

Predlog je opredelil več območij posegov, ki so pomembni za integracijo obeh mest. Železnica, fizična ovira med mestoma, je v tem predlogu spremenjena in reducirana ne en tir za železniški vlak. Območje, ki se trenutno uporablja za tovorni transport, se spremeni v park z velikimi vodnimi površinami, povezan z obstoječim potokom Koren. “Epicenter” z muzejem, avditorijem in pomožnimi prostori je umeščen v en volumen, v liniji z železniško postajo vzdolž parka, razširi se območje novega Trga Evropa.

Čeprav so bili nekateri predlogi oblikovno precej rudimentarni, so se žiriji zdeli zelo pomemben prispevek za bodoče preoblikovanje mesta.

O zmagovalcu

Savio Rusin je delal na različnih področjih arhitekture in upravljanja faz oblikovanja. Sodeloval je pri oblikovanju stanovanjskih stavb, razstavnih paviljonov, ki se nahajajo večinoma v Italiji, deloval pa je tudi v tujini. Omenjamo projekt glavnega načrta "Poslovnega centra", Foshan-Dong Pinh, Guangdong, Kitajska, za leto 2012.

Posebno priznanje žirije

Pedro Pitarch Alonso Architetto

Vpisna številka: 524333545M

Španija

Povzetek projekta

Projekt želi ponuditi arhitekturna in urbana orodja, ki pomagajo razvijati družbene vsebine okrog osrednje funkcije: povezovanje dveh mest, obeleženje razkroja nekdanje mejne črte, ki se v našem primeru spremeni v območje združevanja, namenjeno javnosti.

EPICenter je opredeljen kot krožni volumen s polmerom 50 m in širino 3 m. Je dvignjena javna promenada, ki se vzpenja nad Trgom Evrope, nežno obdaja zgodovinsko stavbo železniške postaje in se lahko uporablja kot urbana povezava, kadar se njena glavna funkcija ne izvaja.

Medtem ko je čelna polovica stavbe reducirana na minimum, zadnji del stavbe (obrnjen proti Novi Gorici) nudi prostor glavnim programom Medkulturnega vozlišča.

Fizična forma programov v EPICentru je bila uporabljena, da se organizira sistem, ki lebdi nad javnim prostorom in sprosti pritlični tloris ter nudi prebivalcem prostor za druženje, dialog, občasne dogodke, družbene izmenjave in kulturno produkcijo.

Obrazložitev žirije

Projekt izpostavlja idejo o združevanju in povezovanju. Arhitekturo uporabi kot orodje za poseg v prostor z namenom krepitve družbenega elementa. Oba trga/mesti/regiji/državi sta povezani z obročem, ki lebdi v zraku. Poudarjen simbolizem kroga razkraja mejo med mestoma in državama in jo spreminja v javni prostor za povezovanje. EpiCenter sledi bolj ideji same stavbe, kot da bi bil dejansko stavba. Ekstremno velika dimenzija kroga določa funkcionalni prostor za kulturne vsebine, vendar ga ne strukturira in določa v zadostni meri

Žirija se je odločila častno omeniti ta projekt zaradi njegovega jasnega koncepta in simbolične moči.

O zmagovalcu

Pedro Pitarch (1989) je sodobni arhitekt in glasbenik. Živi in dela v Madridu. Ima dotični položaj glede arhitekturne prakse, pravzaprav se njegovo raziskovanje osredotoča na medsebojne odnose med družbo, sodobno kulturo in mediji.

Fotografije: Mateja Pelikan

TrgEvropeNatecaj_17-9-2020_fMatejaPelikan-6184TrgEvropeNatecaj_17-9-2020_fMatejaPelikan-6173

TrgEvropeNatecaj_17-9-2020_fMatejaPelikan-6178TrgEvropeNatecaj_17-9-2020_fMatejaPelikan-6099