Strokovnjaki pozivajo: Bodimo močnejši od virusa

datum: 21.10.2020

kategorija: V središču

Objavljamo pozive in priporočila strokovnega vodstva in Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca«.

Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi ne glede na vse prispevamo k zmanjševanju širjenja koronavirusa Covid-19.

Kljub temu da število okuženih počasi narašča tudi na Goriškem, je naša regija glede na slovensko in evropsko povprečje še vedno razmeroma uspešna.

Zdravstveni delavci vlagajo velike napore v iskanje in nadzor okuženih, omejevanje njihovih stikov in kontrolo vnosov v zdravstvene ustanove in iznosov iz njih.

Zaenkrat so ti ukrepi zelo uspešni, saj nimamo večjih žarišč, manjša pa smo uspešno obvladali.

Globalno število okuženih skokovito narašča, zato moramo skupaj napeti vse sile, da v našem okolju ohranimo razmeroma dobro epidemiološko sliko.

Največ, kar lahko občanke in občani storijo, je, da sledijo temu zgledu in s tem prispevajo veliko dobrega za skupnost; predvsem tako izkazujemo skrb in solidarnost do drugih, predvsem starejših in zdravstveno ogroženih skupin. Mogoče se nam zdi to majhno dejanje, vendar lahko reši tudi življenja.

Preprosti ukrepi, s katerimi MORA vsak občan prispevati k omejevanju širjenja bolezni, so:

 • Redna in pravilna nošnja maske preko nosu in ust. Masko za enkratno uporabo morate redno menjati, masko iz blaga pa redno prati;
 • Higiena rok in razkuževanje na vseh javnih krajih in po dotikanju predmetov v obči uporabi (kljuke, nakupovalni vozički, bančni avtomati in podobno);
 • Samoizolacija pri morebitnem pojavu simptomov, konzultacija pristojnih služb in navajanje kontaktov brez prikrivanja;
 • Upoštevanje socialne razdalje med ljudmi pri pozdravljanju in komunikaciji;
 • Izogibanje lokacijam, ki so obljudene in imajo velik pretok ljudi (klopce, trgi, nakupovalna središča, otroška igrala in podobno);
 • Druženje zgolj v najožjem družinskem krogu in izogibanje zasebnim zabavam in veseljačenjem;
 • Redna fizična aktivnost na svežem zraku v naravi:  sami ali z družino, ne pozabimo na otroke;
 • Zdrava prehrana in dovolj počitka v domačem okolju;
 • Izogibanje športom, pri katerih prihaja do neposrednega stika teles in telesnih izločkov;
 • Informiranje otrok, mladostnikov in manj poučenih ljudi o pomenu zaščitnega in samozaščitnega ravnanja;
 • Upoštevanje navodil strokovnih delavcev in operativnega osebja v zvezi z ravnanjem med epidemijo;
 • Iskanje informacij preko uradnih kanalov in temu namenjenih služb (NIJZ, zdravstvene ustanove v regiji, brezplačni telefon) in ne preko nepreverjenih povezav na spletu in socialnih omrežjih;
 • Namestitev in uporaba aplikacije #OstaniZdrav.

V obdobju epidemije lahko najdemo čas za konjičke, na katere smo že pozabili, na knjige, ki smo si jih vedno želeli prebrati, spet poiščemo bližino z ljudmi, ki bi nam morali biti najbližji, pa smo na to bližino zaradi obilice dela ali zaradi vsakodnevne raztresenosti z nepotrebnimi mislimi pozabili: skratka, negujmo družinske odnose, ker imamo za to zdaj priložnost.

Epidemija je priložnost, da se Goriška uveljavi kot zrela in napredna regija, v kateri je ljudem mar drug za drugega in v kateri se zavedamo, da mora vsak izmed nas prispevati svoj delček v boju proti koronavirusni bolezni.

Krizni štab za koordinacijo ukrepov SARS CoV-2 (COVID-19) SB "Dr. Franca Derganca" v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.