Participativni proračun 2020 - 2022

datum: 18.12.2020

kategorija: V središču

Začenjamo nov cikel procesa za participativni proračun novogoriške mestne občine ODLOČAMO SKUPAJ, ki je pomembna oblika participacije občanov pri razvoju mestne občine. Med ponedeljkom, 23. novembra 2020, in petkom, 18. decembra 2020, bomo preko spletne platforme zbirali projekte, ki jih bomo nato med 11. in 17. januarjem 2021 predložili občanom v glasovanje. Izglasovani projekti bodo umeščeni v občinski proračun za leti 2021 in 2022 glede na naravo posameznega projekta. Za izvedbo projektov namenjamo 500.000 evrov. Ozemlje mestne občine je razdeljeno na 5 glasovalnih enot, ocenjena vrednost posameznega projekta pa ne sme presegati 20.000 evrov. Posameznik bo lahko glasoval po sistemu »denarnice« s 50.000 evrov tako, da jih bo porazdelil po projektih glede na njihovo ocenjeno vrednost, pri čemer pa ne bo omejen z domačo glasovalno enoto. To pomeni, da bo lahko glasoval tudi za projekte v območjih občine, kjer sicer nima stalnega prebivališča.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi sodelujejo pri odločanju prebivalci občine, ki sami določijo, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v svoji občini. Vsak občan ima namreč priložnost, ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljšali življenjsko okolje. 

Župan dr. Klemen Miklavič ob tem izpostavlja: »Ljudje najbolje vedo, kaj najbolj potrebujejo v svojem lokalnem okolju. Zato je prav, da predlagajo in izglasujejo tisti predlog, ki jim je najbližji. Hkrati pa je to priložnost, da ljudje soodločajo o porabi javnega, proračunskega denarja. Občina bo strokovno pregledala projekte in ocenila, ali so izvedljivi v smislu prostorskih načrtov, zakonskih predpisov ipd. Na glasovanje bodo uvrščeni projekti, ki bodo izvedljivi, tako da jih bomo lahko tudi dejansko uresničili.«

Tokratna izvedba participativnega proračuna bo prirejena trenutnim epidemiološkim razmeram, zato se seli na spletno platformo po vzoru številnih evropskih mest in regij: odlocamo-skupaj.nova-gorica.si. Dostopna bo od ponedeljka, 23. novembra 2020, dalje, ko se bo začelo obdobje zbiranja predlogov projektov. Občani bodo projektne predloge lahko oddali na predvidenem obrazcu preko spleta, osebno na sedežu mestne občine ali po pošti. Projektni predlogi morajo biti podani ob upoštevanju predvidenih meril, ki bodo v ponedeljek objavljena na spletni platformi: odlocamo-skupaj.nova-gorica.si. V procesu bodo lahko sodelovali občani, ki so v letu 2020 dopolnili najmanj 15. leto starosti.

Sredstva iz participativnega proračuna se bodo delila med posamezna območja na podlagi razpršenosti prebivalstva, števila zaselkov v krajevni skupnosti oziroma na območju ter oddaljenosti krajevne skupnosti oziroma območja od središča mesta.  

Predlog_projekta_ODLOCAMO_SKUPAJ.pdf

 

Območje krajevne skupnosti:

Višina sredstev:

Kromberk – Loke, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan

140.000,00 €

Čepovan, Lokve – Lazna, Ravnica in Trnovo

90.000,00 €

Banjšice, Grgar, Grgarske Ravne – Bate in Lokovec

90.000,00 €

Branik, Dornberk, Gradišče in Prvačina

90.000,00 €

Osek – Vitovlje, Ozeljan – Šmihel in Šempas

90.000,00 €

SKUPAJ

500.000,00 €