Veliko število testiranj - pravilno ravnanje

datum: 04.02.2021

kategorija: V središču

Po pridobljenih podatkih s strani NIJZ-ja je bilo v Goriški statistični regiji v mesecu januarju opravljenih občutno več testov kot drugod po državi. Tako je bilo s PCR testi testiranih 9.935 prebivalcev Goriške statistične regije, kar predstavlja približno 8,4 % prebivalcev. V istem obdobju je bilo na ravni države po podatkih Covid sledilnika opravljenih 126.462 PCR testiranj, kar predstavlja 6 % prebivalstva.

V tem obdobju je bilo s PCR testi pozitivnih 2.442 prebivalcev Goriške statistične regije oziroma skupno 32.987 prebivalcev Slovenije. Delež pozitivnih testov prebivalcev Goriške statistične regije (24,6 %) je malenkost manjši od slovenskega povprečja (26 %) v enakem obdobju.

Absolutne številke nam kažejo, da je bilo v januarju 1,6 % pozitivnih v Sloveniji, v Goriški regiji pa 2,5 %, kar očitno lahko pripisujemo večjemu številu testiranj. 

Ker je podlaga za ukrepe absolutna številka pozitivnih testov na 100.000 prebivalcev, se utemeljeno sprašujemo, ali smo v Goriški regiji zaradi večjega obsega testiranj (40 %) tudi dejansko prišli do večjega števila ugotovljenih pozitivnih testov.

"Če podatki držijo, pravi stroka, je bilo veliko število testiranj pravilno ravnanje, saj smo na ta način hitreje izločali okužene in preprečili širjenje okužb. Hkrati pa se je na nek način zgodila tudi krivica, saj smo bili v statistiki uvrščeni med najbolj okužene regije in bili s tem deležni najstrožjih omejitev, " ocenjuje župan dr. Klemen Miklavič in dodaja: »Odslej pričakujemo, da bo država vzela v zakup tudi ta dejavnik in ukrepe ustrezno prilagodila.«