Vodenje novogoriške občinske uprave prevzema Marko Mikulin

datum: 01.03.2021

kategorija: V središču

Marko Mikulin je 47-letni diplomirani ekonomist. Za delovno mesto direktorja občinske uprave se je po njegovih besedah odločil zato, ker ima rad Novo Gorico in ker želi z znanjem in izkušnjami prispevati k izboljšanju kvalitete življenja v mestni občini. Pri tem poudarja svoje prednostne naloge: »Predvsem se bom posvetil reševanju zaostankov z mnenji in soglasji. Želim namreč pospešili postopke z namenom, da ne bi ovirali razvoja in gospodarskih investicij ter zasebne gradnje.«

Nov direktor novogoriške občinske uprave, ki je to delovno mesto nastopil z današnjim dnem, izhaja iz Goriških brd, od leta 2003 pa z družino živi v Novi Gorici. Na svoji poklicni poti se je veliko ukvarjal s področjem upravljanja s kadri, kar je bistvenega pomena za dobro upravljanje občinske uprave. Spozna se tudi na lokalno samoupravo, s katero se je dodobra seznanil kot občinski svetnik v Občini Brda ter s članstvom v organih zdravstvenih ustanov, šol in stanovanjskega sklada. Preizkusil se je tudi v vlogi člana uprave gospodarske družbe ter v vodenju poslovne enote, posebej pa se je posvečal še strateškemu planiranju in projektnemu vodenju.