Objavljen javni razpis za podjetnike

datum: 12.04.2021

kategorija: V središču

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoja je namenjen podjetnikom na območju mestne občine, ki investirajo v nabavo opreme, bodisi da gre za začetnike ali podjetnike, ki razširjajo dejavnost z novimi proizvodi ali storitvami oziroma temeljito prenavljajo svojo proizvodnjo.

Tudi tokrat bodo imeli prednost pri dodelitvi sredstev vsi tisti, pri katerih je zaradi aktualnih epidemioloških razmer poslovanje popolnoma ali delno onemogočeno. Sredstva bodo namenjena nabavi opreme za vzpostavitev nove poslovne enote, temeljiti prenovi proizvodnega procesa ali razširitvi obstoječe dejavnosti. Vrednost razpisanih sredstev je 173.000 EUR.

Prijave na razpis so možne do vključno 13. maja 2021. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

 

Še vedno je odprt tudi Javni razpis za sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javne površine (letni gostinski vrtovi), kjer lahko gostinci, ki imajo dovoljenje podjetja Mestne storitve, d.o.o. za uporabo letnega vrta in ga zaradi prepovedi poslovanja ne morejo uporabljati, prijavijo zahtevke za sofinanciranje. Mestna občina bo zahtevke sprejemala do vključno 30. novembra 2021