Uresničujemo projekte participativnega proračuna

datum: 22.07.2021

kategorija: V središču

V začetku letošnjega leta smo na Mestni občini Nova Gorica izvedli participativni proračun, s katerim so imeli občani priložnost, da sami odločajo o porabi dela proračunskih sredstev. Glasove so namenili zlasti projektom s področja urejanja cestne, turistične in športne infrastrukture, kar kaže na razvojno usmerjenost prebivalstva. Občani so v okviru participativnega proračuna izglasovali 33 projektov, nekaj jih je mestna občina v preteklih mesecih že realizirala.

 

Izglasovani projekti, ki jih mestna občina uspešno uresničuje, izboljšujejo vsakodnevno življenje ljudi v občini, izpostavlja župan dr. Klemen Miklavič. »To so tisti projekti, ki so jih ljudje sami prepoznali kot pomembne za njihovo življenje. Občina ne bi morala nikoli tako dobro definirati teh malih projektov, kot jih lahko ljudje sami. S tem občina vključuje ljudi v izboljšavo življenjskega okolja in njihovih lokalnih skupnosti.«

V preteklih mesecih je mestna občina izvedla predvsem projekte s področja turizma in športa. V centru Trnovega so tako pred dnevi postavili polnilnico za štiri električna kolesa. Trnovo postaja namreč vedno bolj priljubljeno tako za domače kot tuje obiskovalce. Domačini so zato v sklopu participativnega proračuna izglasovali postavitev postaje za polnjenje električnih koles, saj na Trnovo prihaja vedno več kolesarjev z električnimi kolesi, ki za nadaljevanje poti potrebujejo električno polnilnico. Postavili so tudi ekološko dehidracijsko stranišče.

Poleg tega so na Trnovem uredili tudi športno igrišče, ki so ga na novo asfaltirali in prebarvali talne označbe za nogometno igrišče. Asfaltiralo se je tudi večnamensko površino v okolici športnega igrišča in pobarvalo talne označbe na šolskem športnem igrišču pri OŠ Trnovo.

Pred domom krajanov v Ravnici so postavili večnamenski nadstrešek, s katerim so pred vremenskimi vplivi zaščitili ploščad, ki se uporablja za krajevne kulturne prireditve, druženja in gostinsko dejavnost.

V Novi Gorici je bila predlagana postavitev prometnih ogledal v križišču, kjer se Pavšičevo naselje priključuje na Ščedensko cesto (pri veterinarskem zavodu), ki bi poskrbela za boljšo preglednost. V križišču so že postavili prometne znake, ki opozarjajo na območje omejene hitrosti 30 km/h, postavila se je tudi opozorilna prometna signalizacija, ki opozarja na prisotnost pešcev in kolesarjev. V prihodnje bosta postavljeni še dve ogledali.

Na Kromberški cesti pa je bilo v okviru participativnega proračuna zasajenih 90 vrtnic.

 

Trnovo - Polnilnica  Trnovo - Ekološki WC  Ravnica - Nadstresek  20210721_155346  Slika2