Obvestilo o začetku zbiranja prijav škode v kmetijstvu po spomladanski pozebi

datum: 05.10.2021

kategorija: V središču

Uprava RS za zaščito in reševanje je 1. oktobra letos izdala sklep o ocenjevanju škode v kmetijstvu po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021. Predhodno izpolnjene obrazce bo oškodovancem poslala po pošti. Oškodovanci v te obrazce vpišejo podatke o odstotku poškodovanosti posamezne kulture in prijavi priložijo dokazila (fotografije, morebitne cenilne zapisnike zavarovalnice …).

Oškodovance z območja Mestne občine Nova Gorica obveščamo, da je izpolnjene in podpisane obrazce potrebno poslati po pošti ali prinesti osebno na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica NAJKASNEJE do 20. oktobra 2021.

 

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko oškodovanci z območja novogoriške mestne občine pišejo na elektronski naslov: zdenka.kompare@nova-gorica.si.

 

Obrazec za oškodovance, ki predhodno izpolnjenih obrazcev niso prejeli:

obrazec

 

 

Naslovna fotografija: David Verlič