Zbiranje prijav škode v kmetijstvu po spomladanski pozebi

datum: 20.10.2021

kategorija: V središču

Uprava za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) obvešča, da škodo po spomladanski pozebi lahko prijavijo tudi oškodovanci, ki jim URSZR prednatisnjenih obrazcev ni poslala, imeti pa morajo KMG-MID.

Glede na roke, ki jih je določila URSZR, je čas za prijavo škode do srede, 27. 10. 2021. Škodo prijavite na pripetem obrazcu in ga pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali prinesite osebno na isti naslov, soba 12/pritličje.

 

Obrazec