Komunala Nova Gorica d.d.

Zbiranje, prevoz, odlaganje in predelava komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin za mesto Nova Gorica in vzdrževanje občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, vzdrževanje pokopališč in pogrebna služba

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.
Cesta 25. Junija 1
5000 Nova Gorica, Slovenija
Tel.: +386 (0)5 33 55 300
Fax: +386 (0)5 33 55 311
E-naslov: info@komunala-ng.si
Spletna stran: www.komunala-ng.si

 

 

Komunala NG banner MoNG 11k19

https://www.komunala-ng.si/ravnanje-z-odpadki/