Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

 

 

 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Kromberk

Cesta 25. junija 1B
5000 Nova Gorica

Kontakt:
Telefon: (05) 339 11 00
Fax: (05) 339 11 28
Elektronska pošta:
Spletna stran: www.vik-ng.si