Adriaplin d.o.o.

Lokalna gospodarska javna služba sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plinaADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 330 01 00
Fax: + 386 1 432 10 93
E-mail: 
www.adriaplin.si