Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
18.12.2017Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
18.12.2017Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR V-II 1 v Glavni pisarni Urada direktorja Mestne občine Nova Gorica Razpisi
14.12.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 5329/1 in 5327, obe k.o. VitovljeRazpisi
13.12.2017Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
12.12.2017Objava namere o oddaji zemljišča parc.št. 2659/1 k.o. Solkan v brezplačno uporaboRazpisi
11.12.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 6033/1 k.o. Dornberk Razpisi
11.12.2017Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
11.12.2017Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejanvosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
21.11.2017Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev od 28.12. do 31.12.2017.Razpisi
20.11.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc. št. 2261/1, k.o. Solkan Razpisi
1 23