Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mestRazpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire - strateško razvojna inovativna partnerstvaRazpisi
22.03.2018Dograditev vročevoda, izgradnja toplotne postaje ter obnova vodovoda po Erjavčevi uliciJavno naročilo
22.03.2018Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2-I za promet in komunalno opremljanje v Službi za okolje in prostor v Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturoRazpisi
21.03.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti - parc.št. 5302 k.o. OsekRazpisi
1 234