Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
05.08.2022Javno naročilo: IT PODPORA (vzdrževanje, upravljanje in podpora uporabnikom)Javno naročilo
28.06.2022Izbira izvajalca za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica- III. fazaJavno naročilo
13.04.2022Javno naročilo za ureditev II. faze peš hodnika ob regionalni cesti R1-204/1012 Šempeter - Dornberk na odseku naselja Draga Javno naročilo
08.04.2022Javno naročilo za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. fazaJavno naročilo
05.04.2022javno naročilo za Ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parku - II. fazaJavno naročilo
30.11.2021Javno naročilo za dobavo električne energije za potrebe javne razsvetljave v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022Javno naročilo
23.10.2021Javno naročilo za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju Mandrija Javno naročilo
23.10.2021Dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2023Javno naročilo
01.10.2021Javni poziv promotorjem k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt ureditev padalskega centra na LijakuJavno naročilo
25.08.2021Javno naročilo za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina IIIJavno naročilo
123456789. . . . . 29 >>