Sklep o ustavitvi postopka

Datum: 21.06.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Na podlagi predzadnjega odstavka Namere o sklenitvi neposredne najemne pogodba št. 3520- 3/2022-1 z dne 11.5.2022 in smiselni uporabi četrtega odstavka 49.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 11/18 in 79/18) župan izdaja naslednji

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA

1.
Postopek za oddajo v najem poslovnega prostora v stavbi MONG ID znak 2304-353 na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, pričet z objavo Namere št. 3520-3/2022-1, z dne 11.5.2022, objavljene na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, dne 11.5.2022, se ustavi.

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. 

ŽUPAN
dr. Klemen Miklavič

Sklep


< Nazaj na seznam