Trajnostna mobilnost v Mestni občini Nova Gorica


2021_EMW_Banner_SL

 

 >> PROGRAM EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 "ŽIVI ZDRAVO, POTUJ TRAJNOSTNO"

 

 


Bevkov trg, eno izmed prvih območjih za pešce (foto: David Verlič).Predolgo smo načrtovali promet z osredotočanjem na gradnjo cest, parkirišč in krožišč, s katerimi smo želeli povečati njihovo zmogljivost ter s tem pretočnost vozil. Izkušnje pri nas in na tujem pa kažejo, da takšna praksa nikoli ne more popolnoma zadovoljiti povpraševanja, kvečjemu ga še dodatno povzroči. Uspešna mesta in občine zato opuščajo tak način razmišljanja in se raje ozirajo po pristopih upravljanja prometnega povpraševanja, ki so zastavljeni trajnostno in celostno.

Foto: David VerličKoncept trajnostne mobilnosti nam v Mestni občini Nova Gorica ni tuj. Že leta 2005 smo pripravili Načrt trajnostne mobilnosti za širše mestno območje Nove Gorice, leta 2012 pa smo v okviru evropskega projekta PUMAS izdelali prvo čezmejno celostno strategijo v Sloveniji z naslovom Vizija optimalne povezane regije. Ta podaja temeljna strateška izhodišča trajnostne mobilnosti širšega regijskega prostora. Leta 2015 smo izdelali Trajnostno urbano strategijo Nova Gorica 2020, ki se ukvarja tudi s prometom, leta 2016 pa Prometni načrt – Celostno urejanje vseh vrst prometa na širšem območju Nove Gorice. Leta 2017 smo potrdili novo Celostno prometno strategijo tokrat samo za območje Mestne občine, ki nadgrajuje predhodne dokumente in s petletnim akcijskim planom vključuje
nabor načrtovanih ukrepov. 

Foto: David Verlič

Sodelovali smo v številnih evropskih projektih s področja trajnostne mobilnosti, s pomočjo katerih smo uredili nove peš in kolesarske povezave, osveščali občane, pridobili veliko novega znanja in skovali načrte za v prihodnje.

Aktivnosti mestne občine in sistematičen pristop na področju trajnostne mobilnosti so bile prepoznane tudi v projektu Zlati kamen, v sklopu katerega smo v letu 2016 prejeli priznanje in prvo mesto za območe zahodne Slovenije.

V prihodnosti želimo spodbujati in uvajati različne oblike trajnostne mobilnosti ter si prizadevati za enakovredno dostopnost prebivalcev celotne mestne občine, tako mestnih kot dnevnih migrantov s podeželja ter drugih obiskovalcev. Odločitev Mestne občne Nova Gorica za celostno načrtovanje prometa temelji zlasti na številnih koristih, ki jih prinašajo odlike takšnega sodobnega načina načrtovanja.

 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 2017