Obrazci

Navodilo DVK o obrazcih dajanja podpore volivcev.pdf

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o številu potrebnih podpor volivcev za določanje kandidata za župana ter za določanje liste kandidatov za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Pojasnila MJU glede določanja kandidatov oz. list kandidatov s strani političnih strank

Pojasnilo - spolne kvote.pdf

 

  • VOLILNI ODBORI

Poziv za imenovanje volilnih odborov

Obrazec - predlog za člana volilnega odbora

Navodilo za delo volilnih odborov pri izvedbi glasovanja na lokalnih volitvah

 

  • ŽUPAN

Kandidatura_župan - podpora volivcev OBR_LV-4.pdf

Podpora kandidaturi za župana - LV-1.pdf

Soglasje_župan OBR_LV-5.pdf

Kandidatura_župan - politična stranka OBR_LV-4.pdf

Zapisnik politična stranka_zupan OBR_LV-9.doc

Seznam_politična stranka - Ž-MS-KS OBR_LV-12.DOC

Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK Ž - MS OBR_LV-16.pdf

 

  • MESTNI SVET

Kandidatura_MS - volivci - OBR_LV-7.pdf

Podpora kandidaturi za člana MS - LV-2.pdf

Soglasje kandidata_MS - OBR_LV-8.pdf

Kandidatura_MS - politična stranka - OBR_LV-7.pdf

Zapisnik_politična stranka_MS OBR_LV-11.doc

Seznam_politična stranka - Ž-MS-KS OBR_LV-12.DOC

Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK Ž - MS OBR_LV-16.pdf

 

  • KRAJEVNE SKUPNOSTI

Kandidatura svet KS Banjšice.pdf

Kandidatura svet KS Branik.pdf

Kandidatura svet KS Čepovan.pdf

Kandidatura svet KS Dornberk.pdf

Kandidatura svet KS Gradišče nad Prvačino.pdf

Kandidatura svet KS Grgar.pdf

Kandidatura svet KS Grgarske Ravne - Bate.pdf

Kandidatura svet KS Kromberk.pdf

Kandidatura svet KS Lokovec.pdf

Kandidatura svet KS Lokve - Lazna.pdf

Kandidatura svet KS Nova Gorica.pdf

Kandidatura svet KS Osek - Vitovlje.pdf

Kandidatura svet KS Ozeljan - Šmihel.pdf

Kandidatura svet KS Prvačina.pdf

Kandidatura svet KS Ravnica.pdf

Kandidatura svet KS Rožna Dolina.pdf

Kandidatura svet KS Solkan.pdf

Kandidatura svet KS Šempas.pdf

Kandidatura svet KS Trnovo.pdf

Soglasje kandidata_KS.pdf

Kandidatura svet KS - politična stranka.doc

Zapisnik_politična stranka - svet KS.DOC

Seznam_politična stranka - Ž-MS-KS OBR_LV-12.DOC

 

Obrazec - glasovanje po pošti.pdf

Obrazec - glasovanje-na domu - osebno.pdf

Obrazec - glasovanje-na domu - druga oseba.pdf