Seznam potrjenih kandidatur

Zapisnik o žrebanju

Seznam potrjenih list kandidatov za MS

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07 - uradno prečiščeno besedilo) in sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 2229/2011-9 z dne 28. 3. 2013 sta bila s spletne strani umaknjena seznama potrjenih kandidatur za župana in za člane svetov krajevnih skupnosti.