Vzgoja in izobraževanje

Vrtci

Vrtec Nova Gorica (Mojca, Centralni vrtec, Najdihojca, Kekec, Kurirček, Čriček, Julka Pavletič, Ciciban), Vrtec Branik, Vrtec Čepovan, Vrtec Dornberk (Dornberk, Prvačina), Vrtec Solkan (Solkan, Trnovo, Grgar), Vrtec Šempas

Osnovne šole

Osnovna šola Branik, Osnovna šola Čepovan, Osnovna šola Dornberk s podružnično šolo Prvačina, Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica s podružnično šolo Ledine, Osnovna šola Solkan s podružničnima šolama Grgar in Trnovo, Osnovna šola Šempas in Osnovna šola Kozara Nova Gorica.

Srednje šole

Gimnazija Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica

Visokošolske ustanove

Univerza v Novi Gorici, Tehniški šolski center Nova Gorica, Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Visoka šola za zdravstvo - Zdravstvena nega

Nastanitev za dijake in študente

Dijaški dom Nova Gorica, Nastanitveni dom za študente Presta Nova Gorica