Visokošolske ustanove

Univerza v Novi Gorici, Tehniški šolski center Nova Gorica, Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Visoka šola za zdravstvo - Zdravstvena nega

 

 

Univerza v Novi Gorici

          UNIVERZA V NOVI GORICI
          Vipavska 13, Rožna Dolina
          5000 Nova Gorica

          Kontakti:
          telefon: (05) 331 52 23
          fax: (05) 331 52 24
          elektronski naslov:
          spletna stran: www.ung.si

 

 

 

 

TŠC Višja strokovna šola

                       ŠOLSKI CENTER, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
                       Cankarjeva 10
                       5000 Nova Gorica

                       Kontakt:
                       telefon: (05) 62 05 700
                       fax: (05) 62 05 774
                       elektronska pošta: vssreferat@scng.si
                       spletna stran: vss.scng.si/

 

 

Evropska pravna fakulteta          EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI
          Delpinova 18b
          5000 Nova Gorica

          Kontakt:
          telefon: (05) 338 44 00
          fax: (05) 338 44 03
          elektronska pošta:
          spletna stran: www.evro-pf.si

 

 

 

 

FUDŠ

    

    FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
    V NOVI GORICI

    Gregorčičeva 1
    5000 Nova Gorica

    Kontakt:
    telefon: (05) 333 00 80
    fax: (05) 333 00 81

    elektronska pošta:
    spletna stran: www.fuds.si

 

 

 

 

 

 

Visoka šola za zdravstvo - UP 

   Univerza na Primorskem
   VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO - Zdravstvena nega

   Ulica Padlih borcev 26
   Šempeter pri Novi Gorici

   Kontakt:
   Telefon: (05) 333 09 20
   Fax: (05) 333 090 21
   Elektronska pošta:
   Spletna stran: www.vszi.upr.si

 

 

Število vpisanih z absolventi v ustanove visokega šolstva s sedežem v Novi Gorici ter dislocirane enote s sedežem v Novi Gorici, kjer se izvaja redni študijski program