Zbirni podatki vpisa v vrtce, osnovne in srednje šole

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

 

Šolsko leto 2021 - 2022

Predšolska vzgoja

Osnovne šole in glasbena šola

 

Šolsko leto 2020 - 2021

Predšolska vzgoja

Osnovne šole in glasbena šola

Srednje šole
 

Šolsko leto 2019 - 2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Predšolska vzgoja

Osnovne šole in glasbena šola

Srednje šole

 

Šolsko leto 2018 - 2019

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Predšolska vzgoja

Osnovne šole

Srednje šole

 

Šolsko leto 2017 - 2018

Predšolska vzgoja

Osnovne šole

Srednje šole

 

Šolsko leto 2016 - 2017

Predšolska vzgoja

Osnovne šole

Srednje šole

 

Šolsko leto 2015 - 2016

Predšolska vzgoja

Osnovne šole

Srednje šole

 

Šolsko leto 2014 - 2015

Predšolska vzgoja

Osnovne šole

Srednje šole


Šolsko leto 2013 - 2014

Predšolska vzgoja

Osnovne šole

Srednje šole