Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mestRazpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire - strateško razvojna inovativna partnerstvaRazpisi
22.03.2018Dograditev vročevoda, izgradnja toplotne postaje ter obnova vodovoda po Erjavčevi uliciJavno naročilo
22.03.2018Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2-I za promet in komunalno opremljanje v Službi za okolje in prostor v Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturoRazpisi
21.03.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti - parc.št. 5302 k.o. OsekRazpisi
21.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. PrvačinaRazpisi
20.03.2018Sprejeti akti 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. marca 2018 ob 14. uriSklep mestnega sveta
20.03.2018Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica ter imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
20.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičinine parc.št. *26 k.o. BateRazpisi
16.03.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ploščad za mestno hišoRazpisi
15.03.2018Objava namere o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo del parc. št. 406/8 k.o. Nova GoricaRazpisi
09.03.2018Objava namere o oddaji nepremičnine v najem parc. št. 5483/3 k.o. ŠmihelRazpisi
09.03.2018Javno naročilo za gradnjo objekta vaški dom KS Osek - VitovljeJavno naročilo
07.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parcela 863/1 k.o. KromberkRazpisi
07.03.2018Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo izvedbenega načrta zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice SežanaJavno naročilo
05.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 3707/173 k.o. BranikRazpisi
05.03.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 953 in 947, obe k.o. Nova GoricaRazpisi
02.03.2018Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018Razpisi
01.03.201834. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. marca 2018 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
26.02.2018Javna dražba za prodajo nepremičnine parcela 2310 3595/18 k.o. OzeljanRazpisi
13.02.2018Proračun 2018 - rebalans IProračun
12.02.2018Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
09.02.2018Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
01.02.2018Sprejeti akti 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 1. februarja 2018Sklep mestnega sveta
01.02.2018Zapisnik 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 1. februarja 2018 ob 14. uriZapisnik seje Mestnega sveta
123456789. . . . . 33 >>