Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
21.10.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
21.10.2019Obrazci za delno in koncno porocilo k razpisu za sofinanciranje programov s podrocja zasvojenosti v Mestni obcini Nova gorica v letu 2019Razpisi
21.10.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
18.10.2019Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
18.10.2019Javno naročilo za preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - 1. fazaJavno naročilo
16.10.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo urbana vrtova v zakupRazpisi
10.10.20199. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. oktrobra 2019 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
09.10.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k.o. SolkanRazpisi
08.10.2019Javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Laščakove vileJavno naročilo
04.10.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine - k.o. VitovljeRazpisi
01.10.2019Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnih predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Sveta zavoda Vrtec Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
27.09.2019Javno naročilo za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cestJavno naročilo
26.09.2019Sprejeti akti 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019 ob 15. uriSklep mestnega sveta
20.09.2019Javno naročilo za postavitev obeležja na Prevali - Evropski park miru - 1. fazaJavno naročilo
16.09.2019Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019Razpisi
12.09.20198. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 26. septembra 2019 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
12.09.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v zakup urbana vrtova B1 in B28Razpisi
06.09.2019Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2019Razpisi
06.09.2019Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2019Razpisi
06.09.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine - k.o. VitovljeRazpisi
30.08.2019Sprejeti akti 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 29. avgusta 2019 ob 17. uriSklep mestnega sveta
28.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
28.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
26.08.20193. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. avgusta ob 17. uriGradivo mestnega sveta
23.08.2019Javno naročilo za izvedbo vzdrževalnih del na delu streh, fasad in obzidja na gradu RihemberkJavno naročilo
22.08.2019Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
08.08.2019Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Razpisi
08.08.2019Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Razpisi
01.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofianciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
01.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
123456789. . . . . 38 >>