Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
16.05.2022Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne renteRazpisi
13.05.2022Zapisnik 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. marca 2022 ob 15.00Zapisnik seje Mestnega sveta
13.05.2022Zapisnik 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 10. marca 2022 ob 16:30 uriZapisnik seje Mestnega sveta
12.05.2022Proračun 2022 - rebalans IProračun
11.05.2022Sprejeti akti 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 5. maja 2022 ob 15. uriSklep mestnega sveta
11.05.2022Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbeRazpisi
09.05.2022Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022Razpisi
06.05.2022Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022Razpisi
06.05.2022Javni razpis za sofinanciranje podpornih institucij v Mestni občini Nova gorica v letu 2022Razpisi
04.05.2022Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
04.05.2022Obrazci za delno in končno poročilo k razpisu za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022Razpisi
04.05.2022Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega položaja uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec - vodja Službe za okolje in prostor" v Službi za okolje in prostor Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturoRazpisi
19.04.2022Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisi
15.04.202237. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 5. maja 2022 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
14.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za podelitev stavbne pravice za gradnjo mestne kotlovniceRazpisi
13.04.2022Javno naročilo za ureditev II. faze peš hodnika ob regionalni cesti R1-204/1012 Šempeter - Dornberk na odseku naselja Draga Javno naročilo
08.04.2022Javno naročilo za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. fazaJavno naročilo
08.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela nepremičnine v najemRazpisi
05.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin v brezplačno uporaboRazpisi
05.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisi
05.04.2022javno naročilo za Ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parku - II. fazaJavno naročilo
04.04.2022Zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. februarja 2022 ob 15.00Zapisnik seje Mestnega sveta
04.04.2022Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2022Razpisi
01.04.2022Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022Razpisi
31.03.2022Predlog kandidature za (1) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
30.03.2022Sprejeti akti 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24. marca 2022 ob 15. uriSklep mestnega sveta
25.03.2022Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov za leto 2022Razpisi
22.03.2022Obvestilo o končanem postopku internega natečajaRazpisi
18.03.2022Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022Razpisi
16.03.2022Sprejeti akti 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 10. marca 2022 ob 16.30 uriSklep mestnega sveta
123456789. . . . . 49 >>